Choose your language:


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ


ЧРЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПОСЕЩАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С уебсайт ИЛИ С НЯКОЯ РЕКЛАМА В НЕГО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИЦАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА уебсайт. уебсайт КОНКРЕТНО ОТКАЗВА ДОСТЪП НА ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е ЗАЩИТЕНО ЧРЕЗ АКТ ЗА ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕЦАТА (АОЗЛДД) ОТ 1998. уебсайт ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪП НА ВСЯКО ЛИЦЕ ИЛИ ПОСЕТИТЕЛ ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ЗАКОННА ПРИЧИНА. СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ПОЛИЦАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОЯТО ВИЕ ПРИЕМАТЕ КАТО УСЛОВИЕ ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕТЕ В уебсайт., СЪЩИЯТ МОЖЕ ДА СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕЛ СПИРАНЕ НА ДОСТЪПА, КАКТО И МНОГО ДРУГИ ЦЕЛИ. УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. ПОСЕТИТЕЛИТЕ ИМАТ ИЗРИЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, КАТО ЧАСТ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ДОСТЪП ДО уебсайт, ДА СЕ ИНФОРМИРАТ ЗА ПРОМЕНИТЕ ЧРЕЗ ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩАТА СТРАНИЦА ЗА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ВСЯКО ПОСЕЩЕНИЕ НА уебсайт.

ВНИМАНИЕ!

уебсайт не замества медицинска помощ и не поема никаква отговорност за съдържанието, включително терапиите и лекарствата, които са очертани в рамките му. Ако имате съмнения за някакво медицинско заболяване от което страдате, незабавно се консултирайте с Вашият лекар.

ВЪВЕДЕНИЕ

Цялата информация представена на този сайт е само за образователни цели и не представлява медицинска помощ. Представените информация и изследвания са проверени по възможно най-добрият начин, според способността на автора, но читателят е отговорен за обсъждането на диета, начинът си на живот или промени в лекарствената терапия със своят здравен работник. Съдържанието на този сайт, или такова свързано с него, не е предназначено да замести услугите на напълно обучен лекар или друг здравен специалист, лицензирани да практикуват във вашият щат или по местожиееене. Отзивите и мненията, представени тук, принадлежат изцяло на автора. Лицата, които се появяват във видеата или изображенията са актьори и само представят мнението на автора.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на Сайтът и потребителските интерфейси, текст, графики, логота, дизайни, снимки, икони на бутоните, изображения, аудио/видео клипове, дигитални сваляния, съставна информация и софтуер са собственост на Сайтът лицензодатели, и са защитени от САЩ и международното авторско право, търговска тайна или други закони за интелектуалната собственост и договори. Съдържанието не трябва да бъде възпроизвеждано или използвано без изричното писмено разрешение от Сайтът лицензодатели. Използването без изрично позволение, на описаните по-горе, е наказуемо от закона.

ПОДАВАНЕ НА ОТЗИВИ

С подаването на отзиви и коментари на този сайт, Вие давате неизключително, вечно, безвъзмездно, неотменимо и напълно подпрехвърлимо право на Сайтът да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание в целия свят чрез всички медии. Сайтът си запазва правото да не публикува отзиви и коментари, да изменя съдържанието на отзивите и мненията по всяко време и да премахва отзиви и коментари от този сайт без предизвестие след публикуването на Сайтът усмотрение. Вие не трябва да предоставяте препоръки и коментари, които съдържат думи, език или съдържание, което е или може да се счита за незаконно, клеветническо, обидно, расистко, сексуално обидно или нецензурно. Сайтът по никакъв начин не може да бъде отговорен за информация, която е получена от отзиви и потребителите му не бива да разчитат на същата. Сайтът не представлява или гарантира изрично или по подразбиращ се начин точността или надеждността на информацията или съдържанието на публикуваните отзиви. Публикуването на тези препоръки и мнения и тяхното съдържание не означава, че Сайтът е съгласен с вижданията и съдържанието им.

За да се гарантира конкурентна цена за предлаганите пакети продукти, бонусите се изпращат по електронен път на CD / DVD, който може да бъде отворен от всеки тип компютър.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние използваме комбинация от технологии в индустрията за сигурност, процедури и организационни мерки, за да помогнем за защитата на личната Ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Въпреки това, няма метод за предаване през интернет или метод на електронни системи за съхранение, който да е 100% защитен. Ето защо докато ние се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашата лична информация, не можем да гарантираме сигурността ѝ. Сайтът не поема никаква отговорност от загуба на данни, софтуер, повреда на данни или повреда на хардуера или компонентите му. Също Сайтът не може да носи отговорност за каквито и да било грешки в хостинг сървъра.

ПАРТНЬОРИ

уебсайт, като търговец, има споразумение за препродаване с доставчиците на продуктите продавани в магазините му. За въпроси, свързани с качеството и автентичността на продуктите, или други запитвания по отношение на продуктите, клиентът може да се обърне към производителят или вносителят.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТОЗИ САЙТ

Освен ако не сте влезли в изричен писмен договор с този сайт за противното, посетители, зрители, абонати, членове, партньори или клиенти, които нямат право да използват тази информация в търговска или обществена обстановка, нямат право да излъчват, копират, запазват, отпечатат, продават или да публикуват никакви части от съдържанието на този сайт. Чрез достъп до съдържанието на този сайт Вие се съгласявате с тези условия и потвърждавате, че всяко неразрешено използване е незаконно и може да Ви доведе до граждански или наказателни санкции. Освен това посетителят няма никакви права за използване на съдържанието или части от него, включително и неговите бази данни, невидими страници, връзки, базовият код, или друга интелектуална собственост, която сайтът може да съдържа по някаква причина или за всякаква употреба. В знак на това, че може да бъде трудно да се определят количествено точните щети, произтичащи от нарушение на тази разпоредба, посетителите се съгласяват да компенсират собствениците на уебсайт с обезщетение за пропуснати ползи в размер на US $ 100,000 или, ако това може да се изчисли, действителните разходи и действителни щети за нарушение на тази разпоредба, което от двете е по-голямо. Посетителят гарантира, че разбира, че приемането на тази разпоредба е условие за достъп до уебсайт, и че достъпът до уебсайт представлява съгласие.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТА, КО-БРАНДИНГ, „РАМКИРАНЕ“ И РЕФЕРЕНЦИИ КЪМ САЙТА СА ЗАБРАНЕНИ

Освен ако не е изрично разрешено от уебсайта, никой не може да свързва този сайт или части от него (включително, но не само, логотипи, търговски марки или материали с авторски права) към техните сайтове по никаква причина. Освен това, не се разрешава цитирането на URL (интернет адрес) на този уеб сайт или някоя страница на този сайт по никакви търговски или нетърговски медии без изричното разрешение от нас, нито позволява „рамкирането“ на сайта. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите на уебсайта, за да се премахнат или дезактивират всички тези дейности и носите отговорност за всички щети, произтичащи от нарушаване на тази разпоредба. Поради факта, че може да бъде трудно да се определят количествено точните щети, произтичащи от нарушение на тази разпоредба, Вие се съгласявате да компенсирате собствениците на уебсайт с обезщетение за пропуснати ползи в размер на US $100,000 или, ако това може да се изчисли, действителните разходи и действителни щети за нарушение на тази разпоредба, която от двете е по-голямо. Вие гарантирате, че сте разбрали, че приемането на тази разпоредба е условие за достъп до уебсайт, и че достъпът до уебсайт представлява съгласие.

ОТРИЧАНЕ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА

уебсайт не носи никаква отговорност за верността на съдържанието, свързано с или упоменато в уебсайт. Посетителите поемат всички рискове свързани с разглеждането, използването или разчитането на тази информация. Освен ако не сте сключили изричен договор за противното с нас, Вие нямате право да позовавате информацията съдържаща се тук като най-точна. Ние не даваме такава гаранция. ОТКАЗ ЗА ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ НА НАШИЯТ КОМПЮТЪР ИЛИ СОФТУЕР ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ. ПОСЕТИТЕЛЯТ ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ ОТ ВИРУСИ, ЧЕРВЕИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ ФАКТОРИ. Ние не поемаме отговорност за щети на компютри и софтуер на посетителя или всяко лице, посетител, в последствие от комуникиране с вреден код или данни, които по невнимание са преминали в компютърът на посетителя. Отново, посетителят вижда и взаимодейства с този сайт или неговите изскачащи прозорци или реклами на свой собствен риск.

ОТРИЧАНЕ ОТ ВРЕДА ПРИЧИНЕНА ПОРАДИ СВАЛЯНЕ

Посетителят изтегля информация от този сайт на собствен риск. Сайтът не дава никаква гаранция, че изтеглянията не съдържат вредни компютърни кодове както и, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Разглеждайки, използвайки или взаимодействайки по някакъв начин с този сайт, включително банерите, рекламите или изскачащите прозорци, файловете за изтегляне и като условие позволяващо законното разглеждане на този сайт, посетителят завинаги се отказва от правото си на претенции за щети от всякакви и всички описани въз основа на причинно-следствен фактор в резултат на евентуалните вреди, без значение колко обидни или обширни са, независимо дали са физически или емоционално предвидими или непредвидими, и дали са лични или от търговски характер. За всички юрисдикции, които не позволяват тези изключвания, максималната ни отговорност няма да надвишава заплатената от Вас сума, ако има такава, за използване на нашият уеб сайт или услуга. Освен това, Вие се съгласявате да не ни държите отговорни за каквито и да било щети свързани с проблеми извън нашият контрол, включително, но не само, природни бедствия, война, тероризъм, възстания, бунтове, престъпна дейност, природни бедствия, прекъсване на комуникации или инфраструктура, безработица или безредици (включително незаконни стачки), недостиг на материали, както и всякакви други събития, които не са в рамките на нашия контрол. Сайтът като доставчик не може да гарантира наличието на всички продукти изброени в рамките на сайта. Поради това, доставчикът си запазва правото да не доставя поръчката когато конкретният продукт вече не е на разположение. На клиентът ще бъде възстановена сумата искана от продавача за тази конкретна цел (ако се прилага друг метод на плащане, а не наложен платеж). Сайтът няма отговорност за всички щети по отношение на продуктите продавани в магазина. Всяка жалба ще бъде насочена към доставчика максимум 24 часа от момента, в който продуктите са били получени и се изпраща до доставчика на продуктите, с цел да се намери решение. Доставчикът на стоките и сервизът поемат отговорност за всички задължения по отношение неизправностите на тези продукти. Всички продукти трябва да имат оригинален сертификат за гаранция (ако съществува), който е издаден от доставчика. В ситуацията когато продуктите не могат да бъдат доставени или биват повредени клиентът може да поиска незабавно възстановяване на плащането, но не и друга компенсация. Сайтът се бори срещу всеки опит за измама и дава всичко необходимо, за да се възстанови загубата. Чрез това споразумение клиентът напълно поема всички тези рискове. Максималната стойност на задълженията на Сайтът към всеки клиент в положението на не-доставка или доставка в неподходящи условия, е стойността на сумата, искана от Сайтът от този клиент.

ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ

Сайтът и всички негови доставчици не носят отговорност по никакъв начин за печатни грешки по отношение на цени, характеристики или снимки. Ако цената на продукта или някои функции са неправомерно въведени в базата данни или неправомерно показани и доставката все още не е финализирана, нашата компания си запазва правото да отмени доставката на специфичния предмет и да обявят на клиента в най-кратки срокове за тази грешка.

ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА

Продуктите закупени онлайн от нашия сайт имат определена гаранция предоставена от производителя. Всички продукти ще имат сертификат за гаранция (ако съществува) и производителят или неговите преставители ще се справят с въпросите относно обслужването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Крайната цена, платена от клиента, включва: цена на данъците върху продуктите и доставката. Продавачът няма да налага допълнителни разходи на клиента при закупуване на продукта. За всякакви допълнителни разходи, можете да се обръщате към office@jurgensolutions.com

ПОЛИЦА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

Съобразно съответсващото законодателство, условията по отношение на политиката за връщане са: A. Завръщайки продукти без никаква основателна причина според законът за онлайн търговия. Ако поръчаният продукт не е това, което желаете, можете да го върнете без никаква основателна причина и без санкции срещу замяна или връщане на парите до 30 дни от датата на покупката. Върнатите продукти трябва да са в оригиналната им опаковка, с всички аксесоари, непокътнати етикети и специфични документи, както и копие на фактурата. Продукти, които показват признаци на повреда, драскотини, пукнатини, не носят отговорност за замяна или връщане. Разходите по възстановяването ще бъдат платени от клиента и връщането на парите ще бъде направено в рамките на 30 дни от датата когато е бил направен иск за възстановяване на заплатената сума. Продуктите ще бъдат върнати на адресът посочен от един от нашите оператори.
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
За всякакви други подробности можете да се свържете с нас на адрес:
office@jurgensolutions.com
В този случай всички транспортни разходи не се възстановяват.
Б. Продукти, които са били неправомерно изпратени или не съответстват на спецификациите на място: Ако продукт различен от поръчания е доставен на клиента, той трябва да се свърже с екипа на Сайтът, който да върне продуктът и да го заменя с правилният. Всички транспортни разходи в този случай ще бъдат поети от продавача.

ЮРИСДИКЦИЯ И СЪД

Ако възникне въпрос относно покупката, който ще трябва да бъде разгледан от съда, преди или след арбитража, посетителят, членът или клиентът се съгласява с това, че единствената и правилната юрисдикция е щата и града, декларирани в информацията за собственика на уеб, освен ако не е изрично посочено тук. В случай, че съдебния спор достигне до федерален съд, съдът трябва да бъде най-близкия федерален съд до собственика на адреса на уебсайт си.

СЪОБРАЗЕН ЗАКОН

Посетителът, членът или потребителят е съгласен, че съобразният закон, който да се прилага във всички случаи, е този в щата на собственика на ThisWebsite.com.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Продавачът на този продукт е:
Адрес за кореспонденция:
SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (само на английски)
email: office@jurgensolutions.com

Podmínky použití


Pro prohlížení, navštěvování, používání a interakci s těmito STRÁNKAMI nebo s jakýmkoli jiným bannerem,pop-upem nebo reklamou, která se objeví na těchto STRÁNKÁCH, souhlasíte s veškerými podmínkami používání a se zásadami ochrany osobních údajů. Používání (navštěvování nebo nakupování produktů) těchto stránek předpokládá přijetí těchto podmínek. Pro používání stránek za nejlepších podmínek se doporučuje pozorné přečtení podmínek. DODAVATEL si vyhrazuje právo provádět změny těchto ustanovení bez dalšího oznámení. Nejnovější verzi Podmínek lze kdykoliv přečíst pomocí odkazu “Podmínky” v dolní části stránek.

POZOR

Veškeré informace na těchto stránkách jsou zveřejněné pouze pro informační účely a nemohou nahradit rady nebo předpisy Vašeho lékaře nebo kvalifikovaného zdravotnického personálu. Neměli byste používat informace uvedené na těchto stránkách za účelem stanovení diagnózy nebo léčení jakýchkoliv zdravotních problémů nebo nemocí, nebo jako náhradu léků předepsaných oprávněným zdravotnickým personálem. Pokud máte nebo si myslíte, že máte zdravotní problémy nebo jste nemocný, obraťte se co nejdříve na svého lékaře. STRÁNKY nepovolují přístup osob, které spadají pod ustanovení CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) OF 1998. STRÁNKY si vyhrazují právo odmítnout jakoukoliv osobu nebo návštěvníka bez uvedení zákonného důvodu. Podmínkami na ochranu osobních údajů, přijatými před navštěvováním, STRÁNKY mají právo na sběr a registraci dat a informací za účelem omezení přístupu a také za jinými účely. Podmínky zde uvedeny mohou být změněny bez předběžného oznámení. Návštěvníci mají povinnost používat tyto STRÁNKY pro informování o těchto změnách, navštěvováním stránek s podmínkami při každém otevření STRÁNEK.

UPOZORNĚNÍ!

stránky jsou pouze informativní a nenahrazují lékařskou pomoc, tudíž nenesou odpovědnost za žádnou terapii nebo léčbu zde prezentovanou. Pokud si nejste jisti ohledně Vašeho zdravotního stavu, okamžitě vyhledejte lékaře.

ÚVOD

Obsah těchto webových stránek je založený na výzkumech autora, který uvádí informace pouze pro vzdělávací účely. Není záměrem předepsat léčbu nebo zajistit prevenci, vyléčení nebo zmírnění některých onemocnění. Informace z těchto webových stránek a představeného materiálu nejsou určeny pro nahrazení odborného lékařského vyšetření. NÁVŠTĚVNÍK musí pochopit, že tyto informace jsou přehledem poznatků a informací z výzkumů a zkušeností autora, a v žádném případě nejsou míněny jako lékařské doporučení. Vybízíme s důvěrou čtenáře, aby učinili svá vlastní rozhodnutí týkající se jejich zdraví nebo zdraví blízkých, na základě jednotlivých zkušeností a rad pocházejících od kvalifikovaného zdravotnického personálu. Výpovědi a názory vyjádřené na těchto webových stránkách patří zcela autorovi. Osoby, které se objevují na videích a obrázkách jsou herci a představují pouze názor autora.

AUTORSKÁ PRÁVA (COPYRIGHT)

Veškerý obsah stránek – obrázky, texty, grafy, symboly, grafické prvky pro WEB, skripty, programy a jiná data – je vlastnictvím DODAVATELE a jeho dodavatelů a je chráněný Autorským zákonem a zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Používání jakýchkoliv prvků výše uvedených bez souhlasu DODAVATELE je trestné podle platných právních předpisů.

KOMENTÁŘE, SDĚLOVÁNÍ A JINÉ ÚDAJE/INFORMACE

Návštěvníci stránek mohou vytvářet komentáře a jakékoliv jiné sdělování; mohou předkládat návrhy, nápady nebo jiné informace, pokud jejich obsah není ilegální, obscénní, výhružný, urážlivý, neruší nijak soukromý život jiných osob, neporušuje práva duševního vlastnictví, neobsahuje viry, texty na různé propagační kampaně, řetězové dopisy, hromadné maily nebo jakékoliv jiné formy spamu. DODAVATEL má právo (ale ne povinnost) odstranit jakýkoliv takový obsah identifikovaný na stránkách. DODAVATEL nebude mít odpovědnost a ani povinnost za jakoukoliv náhradu škod způsobených v důsledku takových sdělení. V případě odeslání nebo zobrazení materiálů/dokumentů se považuje, že uživatel uděluje DODAVATELI a jeho pobočkám/společníkům nevýhradní, neomezené, bezplatné, neodvolatelné a přenosné právo používat, reprodukovat, měnit, upravovat, zveřejňovat, překládat, vytvářet odvozená díla, a také distribuovat a představovat tyto obsahy kdekoli na světě jakýmkoli způsobem. DODAVATELI a jeho pobočkám/společníkům, nebo těm, kterým předá licenční právo, se také zaručuje právo k používání jmen, které jsou spojené s takovým obsahem. Uživatel zaručuje, že má veškerá práva nad obsahem, který zobrazí nebo odešle na stránky, jakýmkoli způsobem, tak, že používáním tohoto obsahu nezpůsobí škody žádné osobě.

Za účelem zajištění konkurenceschopné ceny nabízených balíčků produktů jsou bonusové knihy zasílány elektronicky na disk CD / DVD, který lze otevřít z libovolného počítače.

BEZPEČNOST INFORMACÍ

Tyto stránky používají bezpečnostní opatření proti jejich ztrátě, zneužití nebo změně informací, které jsou pod naší kontrolou. DODAVATEL nenese odpovědnost za ztráty informací způsobené chybami softu, kterým jsou stránky koncipované a řízené. Dále neodpovídáme za chyby v bezpečnosti serveru, na kterém jsou stránky umístěné.

PARTNEŘI

DODAVATEL má smlouvy na další prodej (re-seller) s významnými zástupci produktů nacházejících se v našich prodejnách. Ohledně kvality produktů, pravosti značky a jakékoliv jiné nejasnosti týkající se určité značky nebo produktu, zákazník se může obrátit na zástupce dané značky nebo na dovozce z Rumunska / Maďarska.

POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud jste neuzavřeli výslovnou písemnou smlouvu s těmito webovými stránkami o opaku, návštěvníci, předplatitelé, členové, přidružené osoby, nebo zákazníci nemají právo používat tyto informace v rámci obchodního nebo veřejného prostředí. Nemají právo vysílat, kopírovat, ukládat, tisknout, prodávat, nebo publikovat žádnou část obsahu těchto webových stránek. Prohlížením obsahu těchto webových stránek, souhlasíte s touto podmínkou přístupu a uznáváte, že jakékoli neoprávněné použití je nezákonné a podléhá zákonným sankcím. Opět platí, že návštěvník nemá žádná práva k užívání obsahu nebo jeho částí, včetně jeho databází, neviditelných stránek, odkazovaných stránek, zdrojových kódů, nebo jiného duševního vlastnictví, které můžou stránky obsahovat, z jakéhokoliv důvodu, nebo pro jakékoliv použití. Pokud je obtížné vyčíslit přesné škody vyplývající z porušení tohoto ustanovení, Návštěvník má povinnost zaplatit $100,000, nebo pokud výše škody lze vypočítat, zaplatí vyšší hodnotu mezi vypočítanými náklady a částkou $100,000. Návštěvník zaručuje, že chápe, že přijetí tohoto ustanovení je podmínkou přístupu ke STRÁNKÁM a že navštívení Stránek představuje souhlas s uvedenými podmínkami.

EXTERNÍ ODKAZY

ODKAZY NA STRÁNKY, POUŽÍVÁNÍ PRVKŮ SPECIFICKÝCH PRO DANOU ZNAČKU, ZAŘAZOVÁNÍ STRÁNEK DO JINÝCH STRÁNEK ZAKÁZÁNO Bez povolení těchto stránek, nikdo nesmí odkazovat na tyto stránky, ani na jejich části (včetně, ale nikoli výhradně, logotypů, ochranných známek, materiálu podléhajícím autorským právům) z jakéhokoli důvodu. Navíc, UŽIVATEL nemá právo používat adresu URL stránek nebo adresy URL stránek v jakýchkoli komerčních či nekomerčních médiích bez výslovného souhlasu STRÁNEK, dále není povoleno zařazování stránek do jiných webových stránek. NÁŠTĚVNÍCI také vyjadřují souhlas spolupracovat se STRÁNKAMI na odstranění nebo zrušení takových činností a jsou odpovědní za případné škody vzniklé porušením tohoto ustanovení. Pokud je obtížné vyčíslit přesné škody vyplývající z porušení tohoto ustanovení, UŽIVATEL musí zaplatit částku ve výši $100,000, nebo pokud výše škody lze vypočítat, zaplatí vyšší hodnotu mezi vypočítanými náklady a částkou $100,000. Uživatel zaručuje, že souhlasí s přijetím tohoto ustanovení, které tvoří zásadní podmínku pro navštěvování STRÁNEK, a navštěvováním STRÁNEK vyjadřuje souhlas s dodržováním uvedených pravidel.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH STRÁNEK

STRÁNKY nenesou žádnou odpovědnost za správnost obsahu v něm uvedeného, nebo který je odkazován na STRÁNKY, nebo uveden na STRÁNKÁCH. NÁVŠTĚVNÍCI přebírají veškerá rizika týkající se prohlížení, čtení, používání těchto informací. Pokud jste neuzavřeli výslovnou smlouvu se STRÁNKAMI o opaku, návštěvník nemá právo spoléhat se na žádné informace obsažené na těchto stránkách jako na přesné informace. Stránky nezajišťují žádnou takovou záruku. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZAŘÍZENÍM NEBO PROGRAMŮM V DŮSLEDKU NAVŠTÍVENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. NÁVŠTĚVNÍK PŘEBÍRÁ VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENA S VIRY, PROGRAMY MALWARE NEBO JINÝMI NIČIVÝMI FAKTORY STRÁNKY nepřebírají žádnou odpovědnost za poškození počítače nebo softwaru návštěvníka nebo osoby, se kterou návštěvník následně komunikuje v důsledku ničivého kódu nebo dat, které jsou neúmyslně přeneseny do počítače návštěvníka. Opět platí, že návštěvník prohlíží a navštěvuje tyto stránky nebo jejich prvky (bannery, okna pop-up) na své vlastní riziko. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM APLIKACÍ Návštěvník stahuje informace z těchto stránek na své vlastní riziko. Webové stránky neposkytují žádnou záruku, že aplikace neobsahují viry.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Prohlížením, používáním nebo interakcí jakýmkoli způsobem s těmito stránkami, včetně bannerů, reklam, nebo pop-upů, stahování, a dále podmínkou webových stránek pro umožnění jejich zákonného prohlížení je to, že NÁVŠTĚVNÍK nemá právo požadovat odškodnění za škody vzniklé jakýmkoliv způsobem, ať už fyzické nebo emocionální, předvídatelné či nepředvídatelné, osobního nebo obchodního charakteru. Pokud právní předpisy neumožňují celkové omezení odpovědnosti, odpovědnost STRÁNEK nepřesáhne celkovou částku zaplacenou NÁVŠTĚVNÍKEM, za produkty nebo služby obchodované v rámci STRÁNEK. Navíc, NÁVŠTĚVNÍK nemůže obvinit STRÁNKY za škody související se záležitostmi, které jsou mimo kontrolu STRÁNEK, jako například hazardy, války, terorismus, trestné činnosti, přírodní katastrofy, narušení komunikace nebo jakékoliv jiné události, které STRÁNKY nemohou ovlivnit.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Obsah stránek (texty, popisy produktů, technické charakteristiky, obrázky, symboly) byl vyhotoven v úzké spolupráci s dodavateli představovaných výrobků. Obrázky jsou prezentovány na stránkách formou příkladu, a skutečně dodávané produkty se mohou lišit od obrázků jakýmkoli způsobem (barvou, příslušenstvím, vzhledem apod.) DODAVATEL nemůže zaručit skladovou dostupnost všech zobrazených produktů. Z tohoto důvodu, DODAVATEL si vyhrazuje právo nesplnit určitou objednávku, pokud daný výrobek byl odstraněn z aktuální nabídky dodavatele. Zákazník obdrží zpět peníze zaplacené DODAVATELI za danou objednávku (pokud objednávka byla sjednána jinak než s platbou na dobírku). DODAVATEL neodpovídá za případné poškození produktů zakoupených v prodejně. Jakákoliv reklamace bude sdělena DODAVATELI do maximálně 24 hodin po obdržení produktů, a poté bude předložena dodavateli daných produktů na vyřešení. Veškerá odpovědnost za tato poškození a jejich odstranění leží na dodavateli a servisu jim pověřeným. Veškeré produkty (pokud je to potřeba) jsou doprovázeny originálním záručním listem (pokud je to potřeba) vystaveným naším dodavatelem. V případě, že produkty nemohou být dodány nebo byly poškozeny v rámci dodávky, zákazník může požadovat okamžité vrácení částek již zaplacených DODAVATELI, ale žádné jiné odškodnění. DODAVATEL odsuzuje pokusy o podvod a poskytuje veškerou nezbytnou pomoc na vymáhání případných ztrát. Vyjádřením souhlasu s tímto dokumentem, zákazník přebírá veškerá tato rizika. Maximální hodnota závazků společnosti DODAVATELE jakémukoli zákazníkovi v případě nedoručení nebo nesprávného doručení je částka přijatá DODAVATELEM od tohoto zákazníka. Po odeslání produktů, od společnosti DODAVATELE se již nemůže žádným způsobem požadovat vrácení peněz.

TISKOVÉ CHYBY

DODAVATEL a jeho dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za tiskové nebo zobrazovací chyby týkající se cen, charakteristik, obrázků apod. V případě, že cena výrobku nebo některé vlastnosti výrobku byly chybně zadané v naší databázi, nebo nesprávně zobrazené, a dodávka ještě nebyla provedena, naše společnost si vyhrazuje právo zrušit dodávku daného výrobku a informovat zákazníka co nejdříve o vzniklé chybě.

PLATBA KARTOU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SMS

Zpracovatel plateb v případě plateb online s kartou je NETOPIA Sistem srl; Zákaznické služby: +4021-305.39.44 (Po-Pá 08-21) Obchodní útvar: +4021-209.53.95 (Po-Pá 10-18) Technický útvar: +4021-209.53.40 (Po-Pá 10-18) Fax: +4021-305.34.24 contact@mobilpay.ro

ZÁRUKA VÝROBKŮ

Výrobky zakoupené na těchto webových stránkách mají záruku běžnou pro každou jednotlivou značku. Tudíž, každý výrobek bude doprovázený záručním listem výrobce (pokud je to potřeba), který se zabývá servisem výrobku přímo nebo prostřednictvím svých zástupců.

PŘÍPLATKY

Konečná cena zaplacena zákazníkem se skládá z ceny výrobku a souvisejících nákladů na dopravu a/nebo inkasování. DODAVATEL neúčtuje žádné příplatky při zakoupení výrobku. V případě jakýchkoliv příplatků se můžete okamžitě obrátit na office@jurgensolutions.com

VRÁCENÍ VÝROBKŮ

Podle stávajících právních přepisů, podmínky na vrácení/výměnu výrobků jsou: A. Vrácení zakoupených výrobků bez udání důvodu, podle zákona prodeje na dálku Pokud objednaný výrobek není to, co jste chtěli, můžete jej vrátit a vyměnit nebo požádat o vrácení ceny výrobku (kromě nákladů na dopravu) do 30 kalendářních dnů ode dne zakoupení, bez udání důvodu a bez pokut. Vrácené výrobky musí být v originálním balení s veškerým příslušenstvím, s neporušenými značkami a doprovázejícími dokumenty a s kopií nákupní Faktury. Není dovoleno vrátit výrobky, u kterých byly provedeny fyzické změny, nebo mají údery, úlomky, škrábance, nárazy apod. Náklady na vrácení budou hrazené zákazníkem, a vrácení ceny výrobku bude provedeno nejpozději do 30 dnů od vrácení bankovním převodem na účet uvedený OBJEDNATELEM. Výrobky budou vráceny pouze prostřednictvím kurýra, na adresu:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
Pro více informací nás můžete kontaktovat na office@jurgensolutions.com
V tomto případě nejsou všechny náklady na dopravu vratné.
B. Výrobky špatně dodané nebo které neodpovídají údajům uvedeným na stránkách Pokud Vám byl dodán jiný výrobek než ten, který jste objednali, prosíme, kontaktujte co nejdříve tým DODAVATELE (telefon:+40.775.342.171 – pouze v angličtině, email: office@jurgensolutions.com) pro vrácení výrobku a výměnu za správný. Veškeré náklady na vrácení a dopravu správného výrobku budou hrazené DODAVATELEM. Pokud objednaný výrobek není v souladu s údaji uvedenými v naší nabídce, můžete výrobek vrátit a požadovat jeho výměnu nebo vrácení ceny v plné výši. Pokud budete požadovat výměnu za výrobek, který má vyšší cenu, zaplatíte rozdíl, respektive pokud je cena nižší, obdržíte částečnou náhradu do hodnoty vyměněného výrobku. Náklady na vrácení a na dopravu pro vyměněný výrobek budou hrazené DODAVATELEM, pokud to bude potřeba.

Obecné poznámky:

Doporučujeme používat kurýrní služby, které umožňuji sledování zásilky. Nejsme zodpovědní za ztracené zásilky na cestě k nám.

SPORY A KONFLIKTY

Jakýkoliv spor vzniklý mezi DODAVATELEM a zákazníky bude řešen smírnou cestou dohodou mezi stranami. Pokud to není možné, budou použity rumunské právní předpisy v této oblasti, a řešení konfliktů je v pravomoci rumunských soudů.

PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Pokud chcete nahlásit problémy týkající se duševního vlastnictví, můžete nám napsat na adresu: office@jurgensolutions.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

NÁVŠTĚVNÍCI, členové, předplatitelé nebo zákazníci souhlasí s tím, že použitelnými právními předpisy, které budou použity ve všech případech, jsou právní předpisy státu, ve kterém vlastníci STRÁNEK provádí svou činnost. V případě jakékoliv situace, která je řešena právní cestou, NÁVŠTĚVNÍK, předplatitel nebo zákazník souhlasí s tím, že použité právní předpisy budou specifické státu a městu uvedenými v kontaktních informacích vlastníka webových stránek, pokud není uvedeno jinak.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud některé z výše uvedených ustanovení bude nalezeno jako neplatné, bez ohledu na příčinu, toto ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Spolu s nákupem a objednáváním zákazník akceptuje bez námitek podmínky použití, a jejich ustanovení jsou stejná jako ustanovení platné uzavřené smlouvy.

KONTAKTNÍ INFORMACE

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (pouze v angličtině)
email: office@jurgensolutions.com

UVJETI I ODREDBE


PREGLEDAVANJEM, POSJEĆIVANJEM, KORIŠTENJEM ILI INTERAKCIJOM S WEB STRANICA ILI S BILO KOJIM OGLASNIM TRANSPARENTOM, SKOČNIM PROZOROM ILI OGLASOM KOJI SE NALAZI U NJEMU VI PRIHVAĆATE SVE ODREDBE OVIH UVJETA KORIŠTENJA I POLITIKE PRIVATNOSTI WEB STRANICA.

WEB STRANICA SPECIFIČNO NIJEČE PRISTUP SVAKOM POJEDINCU KOJI JE POKRIVEN ZAKONOM O ZAŠTITI PRIVATNOSTI DJECE NA INTERNETU (CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA)) IZ 1998. WEB STRANICA ZADRŽAVA PRAVO USKRATITI PRISTUP BILO KOJOJ OSOBI ZBOG BILO KOJEG ZAKONITOG RAZLOGA. PREMA UVJETIMA POLITIKE PRIVATNOSTI, KOJU PRIHVAĆATE KAO UVJET ZA PREGLEDAVANJE, WEB STRANICA SMIJE PRIKUPLJATI I SPREMATI PODATKE I INFORMACIJE ZA POTREBE ISKLJUČENJA I MNOGE DRUGE SVRHE.

OVI UVJETI KORIŠTENJA SE MOGU PROMIJENITI S VREMENA NA VRIJEME. POSJETITELJI IMAJU AFIRMATIVNU DUŽNOST, U OKVIRU DOPUŠTENJA PRISTUPA NA WEB STRANICA, BITI UPOZNATI S TAKVIM PROMJENAMA PREGLEDAVANJEM UVJETA KORIŠTENJA SVAKI PUT KADA POSJETE WEB STRANICA.

UPOZORENJE !

WEB STRANICA nije zamjena za liječnički savjet i ne prihvaća nikakvu odgovornost za sadržaj, uključujući terapije i prirodne lijekove, koji se nalazi na internetskoj stranici. Ako ste u nedoumici oko vašeg zdravstvenog stanja odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom.

UVOD

Sve informacije na ovoj stranici su isključivo za edukacijske svrhe te ne predstavljaju liječnički savjet. Prezentirane informacije i istraživanja je autor potvrdio prema svojoj sposobnosti, no čitatelj je odgovoran za diskutiranje o promjenama u prehrani, životnom stilu ili lijekovima sa svojim pružateljem zdravstvene skrbi. Sadržaj prikazan na ovoj stranici ili povezan s njom nema namjeru zamijeniti usluge potpuno obučenog liječnika ili drugog zdravstvenog profesionalca koji posjeduje licencu u vašem području. Osvrti i mišljenja prikazana ovdje potpuno pripadaju autoru. Pojedinci koji se pojavljuju u video zapisima ili slikama su glumci te samo predstavljaju autorovo mišljenje.

Da bi se zajamčila konkurentna cijena za ponuđene pakete proizvoda, bonus knjige šalju se elektroničkim putem na CD / DVD koji se može otvoriti s bilo kojeg tipa računala.

AUTORSKO PRAVO

Sav sadržaj na stranici WEB STRANICA i korisnička sučelja, tekst, grafike, logotipovi, dizajni, fotografije, ikone gumba, slike, audio/video isječci, digitalna preuzimanja, kompilacije podataka i softver su vlasništvo WEB STRANICA ili držatelja njegove licence te su zaštićene američkim I međunarodnim zakonom o autorskom pravu, poslovnoj tajni ili drugim zakonima o intelektualnim pravima. Sadržaj se neće reproducirati bez izričitog pisanog dopuštenja od WEB STRANICA ili držatelja njegove licence. Neodobrena uporaba je kažnjiva zakonom.

PREDAJA SVJEDOČANSTAVA

Predavanjem svjedočanstava i osvrta vi stranici WEB STRANICA dajete neekskluzivno, trajno, neopozivo pravo da bez naknada koristi, reproducira, modificira, prilagodi, objavi, prevodi, distribuira i prikazuje taj sadržaj diljem svijeta kroz bilo koji medij. WEB STRANICA rezervira pravo da ne objavi svjedočanstva i osvrte, da izmijeni sadržaj svjedočanstava i osvrta s ove stranice nakon objavljivanja na WEB STRANICA bez obavijesti prema vlastitom nahođenju. Ne biste trebali predavati svjedočanstva i osvrte koji sadrže riječi ili sadržaj koji jest ili se može smatrati nezakonitim, klevetničkim, pogrdnim, uvredljivim, rasno ili seksualno uvredljivim ili opscenim. WEB STRANICA neće ni na koji način biti odgovorna za oslanjanje korisnika na informacije koje su pribavili iz predanih svjedočanstava te WEB STRANICA ne nudi nikakva jamstva, bilo izričita ili koja se podrazumijevaju, za točnost ili pouzdanost informacija ili sadržaja koji se objavi kao svjedočanstvo. Objava ovih svjedočanstava i osvrta te njihovog sadržaja ne znači da se WEB STRANICA slaže s izraženim pogledima i sadržajem.

SIGURNOST PODATAKA

Koristimo kombinaciju industrijskih standarda sigurnosnih tehnologija, procedura i organizacijskih mjera kako bismo zaštitili vaše osobne informacije od neodobrenog pristupa, korištenja ili odavanja. No metoda transmisije preko interneta ili metoda elektroničke pohrane nije 100% sigurna. Stoga, iako težimo korištenju komercijalno prihvatljivih načina za zaštitu vaših osobnih informacija, mi ne možemo garantirati njihovu sigurnost. WEB STRANICA ne preuzima nikakvu odgovornost radi bilo kakvog gubitka podataka, softvera, oštećenja podataka ili štete na hardverskim komponentama. WEB STRANICA također ne može biti odgovorno zbog bilo kakvih pogrešaka na hosting serveru.

PARTNERI

WEB STRANICA, kao prodavač, ima prodavački ugovor s dobavljačima proizvodima koji se prodaju u njegovim trgovinama. Klijent se može obratiti proizvođaču ili uvozniku zbog problema vezanih uz kvalitetu ili autentičnost proizvoda, ili zbog bilo kojeg drugog razloga vezanog uz proizvod.

KORIŠTENJE INFORMACIJA S OVE INTERNETSKE STRANICE

Osim ako nemate izričit pisani ugovor s ovom stranicom koji bi tvrdio suprotno, posjetitelji, gledatelji, pretplatnici, članovi ili klijenti nemaju pravo koristiti ove informacije u komercijalne ili javne svrhe; nemaju pravo emitirati, kopirati, spremati, tiskati, prodavati ili objavljivati niti jedan dio sadržaja ove internetske stranice. Pristupanjem sadržaju ove stranice vi pristajete na ove uvjete pristupa te priznajete da je bila kako neautorizirano korištenje nezakonito i može vas podvrgnuti građanskim ili kaznenim kaznama. Ponavljamo, Posjetitelj nema nikakva prava za korištenje sadržaja ili dijelova sadržaja, uključujući baze podataka, nevidljive stranice, povezane stranice, kod, ili drugo intelektualno vlasništvo koje može biti dio stranice, na bilo koji način i za bilo koju svrhu. Prepoznavanjem činjenice da može biti teško točno kvantificirati štetu nastalu radi nepoštivanja ove odluke, Posjetitelj se obvezuje kompenzirati vlasnike WEB STRANICA većom svotom od sljedeće dvije – ili sa 100.000 američkih dolara, ili, ako se šteta može izračunati, onda sa stvarnim troškovima nastalim radi kršenja ove odredbe. Posjetitelj jamči da on ili ona razumije da je prihvaćanje ove odredbe uvjet za pristupanje na WEB STRANICA te da pristupanje stranici WEB STRANICA predstavlja prihvaćanje odredbe.

POVEZIVANJE PREMA STRANICI, CO-BRANDING, “UOKVIRIVANJE” I NAVOĐENJE STRANICE JE ZABRANJENO

Osim ako to nije izričito dopušteno nitko ne smije povezivati ovu stranicu ili njene dijelove (uključujući, ali ne ograničavajući se na logotipove, zaštitne znakove, zaštićeni materijal) sa svojim stranicima. Nadalje, nije vam dopušteno navoditi URL (adresu stranice) ove stranice ili bilo koje stranice ove web stranice u bilo kojem komercijalnom ili nekomercijalnom mediju bez našeg izričitog dopuštenja, niti vam je dopušteno ‘uokviriti’ stranicu. Vi se slažete da ćete surađivati s Website na uklanjanju ili deaktivaciji takvih aktivnosti te ste odgovorni za svu štetu koja nastane radi povrede ove odredbe. Prepoznavanjem činjenice da može biti teško točno kvantificirati štetu nastalu radi nepoštivanja ove odluke, vi se obvezujete kompenzirati vlasnike WEB STRANICA većom svotom od sljedeće dvije – ili sa 100.000 američkih dolara, ili, ako se šteta može izračunati, onda sa stvarnim troškovima nastalim radi kršenja ove odredbe. Vi jamčite da razumijete da je prihvaćanje ove odredbe uvjet pristupanja na WEB STRANICA te da pristupanje stranici WEB STRANICA predstavlja prihvaćanje odredbe.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI ZBOG SADRŽAJA STRANICE

WEB STRANICA se odriče bilo kakve odgovornosti zbog točnosti sadržaja koji se pojavljuje, spominje ili se povezuje na njega na WEB STRANICA. Posjetitelji preuzimaju na sebe sav rizik povezan s pregledavanje, čitanjem, korištenjem ili oslanjanjem na ove informacije. Osim ako niste s nama sklopili izričit ugovor vi nemate nikakvo pravo prenostiti bilo kakve informacije sadržane ovdje kao točne. Mi ne dajemo takvo jamstvo.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI ZBOG ŠTETE NA VAŠEM RAČUNALU ILI SOFTVERU UZROKOVANE INTERAKCIJOM S OVOM WEB STRANICOM ILI NJENIM SADRŽAJEM. POSJETITELJ PREUZIMA SAV RIZIK OD VIRUSA, CRVI ILI DRUGIH ŠTETNIH FAKTORA.

Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu na računalima ili softveru posjetitelja ili bilo koje osobe s kojom posjetitelj kasnije komunicira zbog oštećenog koda ili podataka koji se greškom prenesu na računalo posjetitelja. Ponavljamo, posjetitelj pregledava i koristi stranicu, oglasne transparente, skočne prozore i oglase u njima na vlastitu odgovornost.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI ZBOG ŠTETE UZROKOVANE PREUZIMANJIMA

Posjetitelj preuzima informacije s ove stranice na vlastitu odgovornost. Stranice ne jamči da datoteke za preuzimanje ne sadrže oštećeni kod, uključujući, ali ne ograničavajući se na viruse i crve.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Pregledavanjem ili korištenjem ove stranice, uključujući oglasne transparente, oglase ili skočne prozore, preuzimanjima te kao uvjet ove stranica radi dopuštanja zakonitog pregledavanja, Posjetitelj se zauvijek odriče svih prava na potraživanja od šteta bilo kakve vrste na temelju nekog uzročnog faktora koje bi rezultirale mogućom štetom, bez obzira na njihovu gnusnost ili veličinu te bile one tjelesne ili emocionalne, predvidljive ili nepredvidljive, osobne ili komercijalne. Za sve jurisdikcije koja sada dopuštaju i ova isključenja naša maksimalna odgovornost neće premašiti iznos koji vi plaćate, ako ga plaćate, za korištenje naše web stranice ili usluge. Uz to, vi se slažete da nas nećete smatrati odgovornima za bilo kakvu štetu u vezi sa stvarima koje su izvan naše kontrole, uključujući, ali ne i ograničavajući se na višu silu, rat, terorizam, ustanak, pobune, kriminalnu aktivnosti, elementarne nepogode, prekid komunikacija i infrastrukture, nestašicu ili poremećaje radne snage (uključujući nezakonite štrajkove), nedostatak materijala i sve druge događaje koji nisu pod našom kontrolom. WEB STRANICA kao dobavljač ne može garantirati dostupnost svih proizvoda navedenih na stranici. Stoga dobavljač zadržava pravo da ne isporuči narudžbu kada određeni proizvod više nije dostupan. Klijent će dobiti povrat uplaćenih sredstava za tu određenu narudžbu (ako je korištena bilo koja metoda za plaćanje osim plaćanja po dospijeću). WEB STRANICA neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodima koje prodaje. Svaka žalba će se adresirati na dobavljača unutar maksimalno 24 sata od trenutka kada je proizvod primljen te će se proslijediti snabdjevaču tih proizvoda kako bi se pronašlo rješenje. Za sve obveze koje se odnose na kvarove tih proizvoda će biti odgovoran snabdjevač robe i servisni centar. Svi proizvodi moraju imati originalni garancijski certifikat (ako postoji) koji izdaje snabjedvač. U situaciji kada se proizvodi ne mogu isporučiti ili su oštećeni, klijent može tražiti trenutni povrat novca, ali ne i druge nadoknade. WEB STRANICA se bori protiv svih pokušaja prijevare i pruža svu potporu potrebnu za oporavak od gubitaka. Ovim ugovorom kupac preuzima ukupnost ovih rizika. Maksimalna vrijednost obveza WEB STRANICA prema bilo kojem klijentu u slučaju neisporuke ili isporuke u neodgovarajućim uvjetima jest vrijednost iznosa koji je WEB STRANICA naplatio tom klijenut.

TIPOGRAFSKE GREŠKE

WEB STRANICA i svi njegovi dobavljači nisu odgovorni za tipografske greške ili pogrešno prikazane cijene, značajke ili slike. Ako su cijene proizvoda ili neke značajke pogrešno unesene u bazu podataka ili pogrešno prikazana, a isporuka još nije obavljena, naša tvrtka zadržava pravo otkazivanja isporuke te specifične narudžbe i obavještavanje klijenta u najkraćem mogućem roku o ovoj grešci.

JAMSTVO

Proizvodi kupljeni preko interneta na našoj stranici posjeduju posebno jamstvo koje daje proizvođač. Svi proizvodi će imati garancijski certifikat (ako postoji), a proizvođač ili njegovi predstavnici će obraditi stvari vezane uz servis.

DODATNI TROŠKOVI

Konačna cijena koju kupac plaća se sastoji od cijene proizvoda i cijene dostave. Prodavač neće imati druge dodatne troškove od kupca prilikom kupovine proizvoda. Za bilo kakve dodatne troškove molimo vas kontaktirajte nas na adresi: office@jurgensolutions.com

POVRAT ROBE

Prema važećem zakonu odredbe vezane za povrat robe su: A. Povrat proizvoda bez nekog posebnog razloga, prema zakonu za internetsku trgovinu. Ako naručeni proizvod nije ono što želite možete ga vratiti za zamjenu ili povrat novca u roku od 30 dana od dana kupnje, bez ikakvog razloga i bez penala. Vraćeni proizvod mora biti u originalnoj ambalaži sa svim dodacima, netaknutim deklaracijama i dokumentima te kopijom računa. Proizvodi sa znakovima oštećenja, ogrebotinama, pukotinama se ne mogu zamijeniti niti se može dobiti povrat novca. Troškove povrata plaća kupac, a povrat novaca će bitit izvršen unutar 30 dana od dana predavanja zahtijeva za povratom novca. Proizvodi će biti vraćeni na adresu koju će pružiti jedan od naših operatora. Za sve druge detalje nas kontaktirajte na: office@jurgensolutions.com Molimo Vas da uz artikle koje vraćate priložite i original računa, te sve zajedno pošaljete u originalnoj kutiji isključivo kao običan paket na adresu:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
U tom slučaju svi troškovi slanja nisu povratni.
B. Proizvodi koji su krivo isporučeni ili ne odgovaraju navodima na web stranici: Ako je kupcu isporučen proizvod koji nije naručio, kupac mora kontaktirati ekipu WEB STRANICA kako bi se proizvod zamijenio ispravnim. U ovom slučaju sve troškove dostave snosi prodavač. Ako ste isporučili krivi proizvod molim vas kontaktirajte me što prije (+40.775.342.171 – pouze v angličtině, email: office@jurgensolutions.com) kako biste vratili proizvod i dobili naručeni. Sve troškove dostave će snositi dobavljač. Ako naručeni proizvod nije kao proizvod naveden u našoj ponudi, možete ga vratiti i zamijeniti za neki drugi ili dobiti povrat novca. Ako se slože sa zamjenom za skuplji proizvod, onda morate doplatiti razliku, a ako je vrijednost manja onda ćete dobiti djelomičan povrat novca. Troškove dostave povratka i zamjene proizvode snosi DOBAVLJAČ.

Opće napomene:

Preporučujemo korištenje kurirske službe koje omogućavaju praćenje paketa. Ne preuzimamo odgovornost za pakete koji se izgube na putu prema nama.

SPOROVI I SUKOBI

Svaki spor između DOBAVLJAČA i kupca će se riješiti mirnim putem sporazumom između dviju strana. Ukoliko to nije moguće, primijenit će se rumunjske zakonske odredbe na tom području te su za rješavanje spora kompetentni rumunjski sudovi.

PITANJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Ako želite prijaviti probleme vezana za intelektualno vlasništvo možete nas kontaktirati na adresi: office@jurgensolutions.com ili preko kontaktnog obrasca.

NADLEŽNOST I MJESTO

Ako bilo koje pitanje vezano uz ovu kupnju bude izvedeno pred sud, predarbitražu ili postarbitražu, Posjetitelj, član, pretplatnik ili klijent se slaže da je jedina i ispravna jurisdikcija u državi i gradu koji je naveden u kontaktnim informacijama vlasnika web stranice osim ako ovdje nije drukčije navedeno. U slučaju da je parnica na saveznom sudu, ispravan će sud biti najbliži savezni sud adresi vlasnika WEB STRANICA.

PRIMJENJIV ZAKON

Pregledavatelj, posjetitelj, član, pretplatnik ili klijent se slaže da će se u svim slučajevim primjenjivati primjenjivi zakon države vlasnika WEB STRANICA.

U KONAČNICI

Ukoliko bila koja od gore navednih stavki postane ništavna, bez obzira na uzrok, ona neće utjecati na valjanost ostalih stavki. Uz kupnju i naručivanje kupac prihvaća uvjete i odredbe korištenja, a njihova je vrijednost jednaka onoj potpisanog ugovora.

KONTAKT

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (samo na engleskom jeziku)
email: office@jurgensolutions.com

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


A HONLAP weboldal megnyitásával, böngészésével, illetve a kapcsolatlétesítés során teljes mértékben elfogadja a következő feltételeket, a HONLAP-ra vonatkozóan.

A HONLAP kifejezetten megtagadja a hozzáférést minden olyan személynek, aki az 1998-as gyermekvédelmi törvény hatálya alá esik (COPPA).

A HONLAP fenntartja magának a jogot, melynek alapján bármely törvényes ok miatt megtagadhatja bármely belépőnek, látogatónak a laphoz való hozzáférést. A megtekintéshez szükséges felhasználási feltételek implicit elfogadásával a HONLAP feljogosul felhasználói adatok és információk begyűjtésére és tárolására, különböző célokból.

E JELEN MEGÁLLAPODÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI IDŐNKÉNT VÁLTOZHATNAK. A LÁTOGATÓKNAK KÖTELEZETTSÉGÜK, HOGY ENGEDÉLYÜK LEGYEN HOZZÁFÉRNI A HONLAP WEBOLDALHOZ, HOGY TÁJÉKOZOTTAK LEGYENEK, INFORMÁLJÁK MAGUKAT AZ ILYEN VÁLTOZÁSOK IRÁNT AZÁLTAL, HOGY ÁTTEKINTIK E JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST MINDEN EGYES ALKALOMKOR AMIKOR A HONLAP WEBOLDALT LÁTOGATJÁK.

FIGYELEM!

E weblapon található minden információ tájékoztató jellegű, nincsenek orvosi tanácsoknak alárendelve. Ezeken az oldalakon található információkat ne használja diagnosztikai jelleggel! Ezek nem helyettesíthetik az orvosi, vagy szakszemélyzet által felírt kezeléseket, gyógyszereket. Ha úgy gondolja, hogy valamilyen betegségben szenved, sürgősen forduljon orvoshoz!

BEVEZETÉS

Jelen weboldal tartalma a szerző kutatásain alapszik, és mindössze nevelő jellegű információkat közöl. Nem áll szándékunkban olyan kezelések felírása, melyek betegséget gyógyítanak, megelőznek, vagy enyhítenek. Jelen weboldalon található adatok, valamint a kapcsoló bemutatás célja nem a szakorvosi vizsgálat helyettesítése. Az olvasó meg kell értse, hogy a bemutatott információk a szerző kutatásain alapulnak, és semmiképpen nem kezelhetőek orvosi tanácsként. Bizalommal bátorítjuk az olvasókat, hogy képesek legyenek önálló döntést hozni saját egészségük, vagy környezetük egészsége érdekében, és döntésük alapja saját tapasztalatuk, vagy szakorvos javaslata legyen. Jelen weboldalon közölt és nyilvánosságra hozott anyag teljességben a szerző tulajdona. A videoklippekben, vagy a képeken megjelenő személyek olyan művészek, akik a szerző nézőpontját képviselik.

SZERZŐI JOGOK (COPYRIGHT)

A site teljes tartalma – képek, szöveg, grafika, szimbólumok, WEB-grafika-elemek, írások, programok és egyéb adatok – a SZOLGÁLTATÓ, valamint az ő szolgáltatóinak tulajdonát képezi, melyet a Szerzői jogok, illetve a szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó törvény véd. A felsorolt elemek bármelyikének SZOLGÁLTATÓ beleegyezése nélküli felhasználását az érvényben lévő törvénykezések büntetik.

HOZZÁSZÓLÁSOK, KÖZLÉSEK ÉS MÁS ADATOK / INFORMÁCIÓK

A site látogatói, felkeresői hozzászólhatnak és közléseket eszközölhetnek, javaslatokat és gondolatokat fejezhetnek ki, kérdéseket tehetnek fel, ha azok tartalma nem törvényellenes, nem ócsároló, fenyegető, becsmérelő, más személy életét nem befolyásoló, szellemi jogba nem ütköző, vírust nem tartalmazó, nem reklám, hírlevél, vagy más spam jellegű. SZOLGÁLTATÓ jogos (de nem köteles) a weboldalon közzétett hasonló jelelgű tartalmak törlésére. SZOLGÁLTATÓ nem vonható felelősségre és tőle nem igényelhető semmiféle kártérítés hasonló jellegű adatok közlése esetén. Az ilyen jellegű adatok / dokumentumok közlésével egyidejűleg a felhasználó automatikus beleegyezését adja, hogy a tartalmat a SZOLGÁLTATÓ, vagy annak társai nem exkluzív módon, korlátlanul, ingyenesen, visszavonhatatlanul és továbbíthatóan felhasználja, átdolgozza, módosítsa, igazítsa, közzétegye, lefordítsa, műveket származtasson belőle, valamint azon jogot átadja, melynek következtében az anyagot bárhol a világon terjeszteni lehet, bármely eszköz segítségével. A felhasználó garantálja továbbá, hogy a közölt adatokhoz rendelt nevet a SZOLGÁLTATÓ, vagy annak társai az átadott licenszjog értelmében jogosan felhasználhassa. Felhasználó garantálja, hogy a weboldalon közölt tartalmak tekintetében teljes joggal rendelkezik oly módon, hogy az illető tartalmak bárminemű felhasználása ne okozhasson kárt egyetlen személynek sem.

Annak érdekében, hogy a kínált termékcsomagok versenyképes árát garantálhassuk, a bónuszkönyvet elektronikus úton elküldjük egy olyan számítógépről nyitható CD / DVD-re.

ADATBIZTONSÁG

Ez a tárhely biztonsági intézkedéseket foglal magába, melyek megakadályozzák az ellenőrzésünk alatt álló adatok elveszését, módosulását, nem rendeltetésszerű felhasználását. A SZOLGÁLTATÓ azonban nem vállal felelősséget a weboldalt működtető szoft meghibásodása által okozott adatvesztességért. Hasonlóképpen nem felelünk a weboldalt működtető szerver biztonsági meghibásodásaiért. PARTNEREK

A SZOLGÁLTATÓNAK

viszonteladási (re-seller) szerződései vannak az üzletünkben megtalálható termékek jelentős képviseletére vonatkozóan. A termékek minőségére, eredetiségére vonatkozó, vagy márminemű kérdés megválaszolására az ügyfél az adott márka képviselőjéhez, illetve a romániai / magyarorszgái importőrhöz fordulhat

HONLAPRÓL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓ HASZNÁLATA

Hacsak nem lépett kifejezett írásbeli szerződésbe ezzel a weboldallal, a látogatóknak, nézőknek, előfizetőknek, tagjainak, leányvállalatainak, illetve a vevőknek nem áll jogukban használni ezeket az információkat bármilyen kereskedelmi célra vagy közterületen; nincs jogukban közvetíteni, másolni, elmenteni, nyomtatni, eladni, vagy közzétenni bármilyen részeleteket melyek ezen a honlapon találhatóak. Azáltal, hogy hozzáfér ennek a honlapnak a tartalmához, elfogadja a hozzáférésnek ezt a feltételét és elismeri, hogy bármilyen jogosulatlan használat törvényellenes, polgári vagy bűnös büntetéseknek teheti ki. Továbbá a látogatónak nincs joga, bármilyen célra sem, használni a weboldal tartalmát, vagy részleteket belőle, adatbázisait beleértve, láthatatlan oldalait, összekapcsolt oldalait, kódjait vagy más szellemi alkotásait. A tény felismerésében, hogy nehéz lehet számszerűsíteni a pontos károkat, amik ennek az ellátásnak a megsértéséből erednek, a látogató beleegyezik, hogy U.S. 100,000 dollár összegében kárpótolja a HONLAP tulajdonosait, vagy, abban az esetben ha a károkat felértékelni lehetséges, akkor a tényleges költségek és tényleges károk értékét fogja majd kárpótolni. A Látogató igazolja, hogy megértette ezt a rendelkezést, elfogadja a angolulotthonrol. com –hoz való hozzáférést garantáló előírásokat. TILOS A HYPERLINKES ELHELYEZÉS, CO-BRANDING, KERETEZŐ ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTOTT WEBOLDAL Hacsak nem kifejezetten engedélyezett a honlap által, senkinek sincs megengedve, hogy a weboldalra hivatkozzon, vagy adatokat (melyek tartalmazzák, de nem korlátozottan a logo típusokat, védjegyeket, brand-et vagy levédett anyagokat) sajátítson el. Továbbá nincs megengedve, hogy az internetcímre (honlapcímre) vagy ennek bármilyen belőle származó címére hivatkozzon expressz engedély nélkül kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiákban. Speciálisan a látogatónak bele kell egyeznie hogy a honlappal együttműködjön, hogy bármilyen hasonló tevékenységet fékezzen, mely megszegi az internetoldal által előírt szabályzásokat. A tény felismerésében, hogy nehéz lehet számszerűsíteni a pontos károkat, amik ennek az ellátásnak a megsértéséből erednek, a látogató beleegyezik, hogy U.S. 100,000 dollár összegében kárpótolja a HONLAP tulajdonosait, vagy, abban az esetben ha a károkat felértékelni lehetséges, akkor a tényleges költségek és tényleges károk értékét fogja majd kárpótolni.

LEMONDÁS A WEBOLDAL TARTALMÁÉRT

HONLAP lemond bármilyen aziránti felelősségről, ami a tartalom pontosságát illeti, mely összekapcsolt, vagy említett a HONLAP weboldalon. A látogatók feltesznek minden kockáztatot az információ megtekintésekor, olvasásakor, használatakor. Hacsak a látogató nem alakított külön egy ellentétes expressz szerződést, nincs joga, hogy bármilyen információt is tartalom szerint pontosnak számítson. A Weboldalt nem biztosít ilyen garanciát. LEMONDÁS SZÁMÍTÓGÉPRE VAGY SZOFTVERRE OKOZOTT KÁRÉRT, A HONLAPPAL VAGY A TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS OKOK MIATT. A LÁTOGATÓ FELTESZ MINDEN KOCKÁZATOT AMI A VÍRUSOKAT VAGY MÁS MEGVESZTEGETŐ TÉNYEZŐKET ILLET A Weboldal nem felel a látogató vagy harmad személyek számítógépében vagy szoftverében keletkezett károkért, melyek hamis kód használatból vagy hamis adathasználatból származnak. Ugyanakkor, a látogató saját kockázatára tekinti meg a weboldalon megjelenített reklámokat, pop-ups-okat. LEMONDÁS A LETÖLTÉSBŐL (DOWNLOAD) SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT A látogató saját kockázatára tölti le a weboldalról származó információkat. A weboldal nem garantálja, hogy a letöltött információ nem tartalmaz káros kódókat, vírusokat melyek károkat okoznak a látogató számítógépében.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A látogató véglegesen lemond bármilyen kárpótlás igénybevételről, ami a weboldal látogatásából, pop-up-okból, letöltésekből, reklámok látogatásából származik. A Látogató rendben lemond minden kárának az igénybevételéről, legyen az testi vagy érzelmi, előrelátható vagy előreláthatatlan, személyes vagy kereskedelmi jellegű. Bármilyen igazságszolgáltatás megengedheti ezeket a kizárásokat, a weboldal maximális felelőssége nem haladja meg a látogató által kifizetett honlapi vagy szolgáltatási díjjat. Továbbá, a látogató beleegyezik, hogy ne vonja felelősségre a weboldalt károkért, melyek hatáskörén kivül állnak, Isten cselekedetei, háború, terrorizmus, lázadások, bűnös tevékenység, természeti katasztrófák, kommunikációs utak megszakítása (törvényellenes csapásokat beleértve), az anyagok hiánya, és bármilyen másik események,amelyek nem esnek a weboldal kezelő hatáskörében.

FELELŐSSÉG ÁTHÁRÍTÁSA

A weboldal tartalma (szövegek, termékleírások, műszaki sajátosságok, képek, jelek) a bemutatott termékek beszállítóinak szoros együttműködésével készült. Hasonlóképpen, a weboldalon megjelenő képek tájékoztató jellegűek, ezért a tulajdonképpeni termék paraméterieben eltérhet a képeken jelzett tulajdonságoktól (szín, tartozékok, arculat, stb.). A SZOLGÁLTATÓ nem garantálja minden termék azonnali elérhetőségét. Emiatt a SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának azt a jogot, melynek alapján nem teljesíti valamely megrendelést, ha a kért termék nem található meg a szolgáltató aktuális ajánlatában. Ebben az esetben az ügyfél visszakapja a SZOLGÁLTATÓHOZ beérkezett pénzösszeget egy adott megrendelésre vonatkozóan (ha a megrendelés nem a termék átadásával egyidejű fizetési móddal történt). SZOLGÁLTATÓ nem felel az üzletből megvásárolt termék esetleges hibáiért. Bármely panaszt a termék átvételétől számított 24 órán belül közölni kell a SZOLGÁLTATÓNAK, mely megoldás céljából a termékek szolgáltatójához fog beérkezni. Az adott meghibásodások és javítások felelőssége a szolgáltatót és annak engedélyezett javítóműhelyét illeti meg. Minden terméket (amennyiben esedékes) eredeti garancialevél kísér (amennyiben lehetséges), melyet szolgáltatónk állít ki. Amennyiben a termékeket nem tudjuk kézbesíteni, vagy azok a szállítás során meghibásodnak, az ügyfél kérheti a SZOLGÁLTATÓHOZ beérketzett pénzösszeg azonnali visszatérítését. További kártérítések igénylése nem lehetséges. SZOLGÁLTATÓ elítéli a visszaéléseket és mindent lehetséges intézkedést megtesz az esetleges kárpótlások érdekében. Jelen dokumentumban foglaltak elfogadásával az ügyfél vállalja a megnevezett veszélyek teljességét. A temék el nem szállításának következtében bármely ügyféllel szemben SZOLGÁLTATÓ tartozásának legnagyobb értéke megfelel az ügyféltől a SZOLGÁLTATÓHOZ beérkezett pénzösszeg mértékével. A termékek elküldését követően SZOLGÁLTATÓTÓL többé nem igényelhető a pénzösszeg semmiféle visszafizetése.

NYOMDAHIBÁK

A SZOLGÁLTATÓ és annak szolgáltatói nem vállalnak felelősséget a nyomdahibákért, az árak helyes közléséért, sajátosságokért, képekért, stb. Amennyiben valamely termék ára, vagy egyes sajátosságai hibásan kerültek be adatbázisunkba, illetve hibásan kerültek közlésre és a termék kiszállítása még nem történt meg, cégünk fenntartja magának a jogot, melynek alapján megtagadhatja az adott termék kézbesítését, és a lehető legrövidebb időn belül a megrendelőt tájékozatja.

TERMÉKEK GARANCIÁJA

A jelen weboldalon megvásárol termékek a hagyományos értelemben vett garanciával rendelkeznek. Következésképpen, minden terméket a szolgáltató jótállási levele fogja kísérni (ha esedékes), aki közvetlenül, vagy a képviselői által biztosítja a termék javítását.

PÓTDÍJAK

Az ügyfél által fizetendő pénzösszeg tartalmazza a termék árát, valamint a szállítási költséget. SZOLGÁLTATÓ az ügyféltől semmiféle pótdíjat nem számol fel a termék megvásárlása során. A bárminemű címen beszedett pótdíjak tekintetében érdeklődjön a következő e-mail címen: office@jurgensolutions.com

TERMÉKEK VISSZASZOLGÁLTATÁSA

Az érvényben lévő törvényes előírásoknak megfelelően a temékek visszaszolgáltatása / kicserélése a következő esetekben lehetséges: A. A távkereskedési törvény értelmében való terméklemondás, az ok megnevezése nélkül Ha a megvásárolt termék más nem felel meg a kívántaknak, visszaküldheti csere céljából, vagy a termék értékének visszatérítése céljából (a szállítási díj nem téríthető vissza). Ennek a beszerzését követő 30 naptári nap alatt meg kell történnie, bárminemű ok, vagy büntetés megnevezése, igénylése nélkül. A visszaküldött termék az eredeti csomagolásban kell legyen, minden tartozékkal együtt, érintetlen cimkékkel, a kísérő iratokkal, és a beszerzési számla egy másolatával. Nem téríthetőek vissza olyan termékek, melyek fizikai módosulást szenvedtek, ütődöttek, repedtek, megkarcoltak, stb. A visszatérítés költségeit az ügyfél fedezi, majd a termék árának visszaküldése a visszaküldött termék átvételétől számított legtöbb 30 napon belül banki átutalással megtörténik, a KEDVEZMÉNYEZETT által közölt számlaszámra. A termékeket csak futárszolgálattal lehet visszaküldeni, a következő címre: Magyarorszag:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
Figyelem! Nem fogadunk el utánvétellel küldött csomagokat! Az utánvételes csomagokat vizsgálat nélkül visszautasítjuk! Részletesebb tájékoztatásért írjon nekünk az office@jurgensolutions.com címre.
Ebben az esetben az összes szállítási költség nem téríthető vissza.
B. Tévesen küldött termékek, vagy amelyek nem felelnek meg a weboldalon feltűntetetteknek Ha nem azt a terméket kapta, melyet megrendelt, kérjük azonnal értesítse a SZOLGÁLTATÓ csapatát (+40.775.342.171 – csak angolul, email: office@jurgensolutions.com), hogy a lehető leghamarabb megkaphassa a kívánt terméket. A megfelelő termék kiküldésével, illetve a tévesn küldött termék visszaküldésével járó minden költséget a SZOLGÁLTATÓ fedez. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megrendelt termék nem felel meg az ajánlatunk leírásának, visszaküldheti azt csere céljából, vagy a vételár teljes megtérítéséért. Ha egy nagyobb árú termék beszerzése mellett dönt, ki kell fizetnie a külömbséget, illetve alacsonyabb ár esetében a helyettesítő termék értékéig részleges megtérítésében részesül. Amennyiben esedékes, a helyettesítő termék szállítási költségeit a SZOLGÁLTATÓ fedezi.

Általános megjegyzések:

Javasoljuk a futárszolgálat igénybevételét, mely lehetővé teszi a küldemény követését. Nem vállalunk felelősséget a szállítás során elkallódó csomagokért!

VITÁK ÉS KONFLIKTUSOK

Az ügyfél és a SZOLGÁLTATÓ közt kialakuló bármely vita tárgyalásos úton kerül rendezésre, a két fél megegyezése alapján. Amennyiben ez nem vezet eredményhez, irányadóak lesznek a vonatkozó romániai törvénykezések, és a vita megoldásával az illetékes romániai hatóságok lesznek megbízva. SZELLEMI TULAJDONJOGHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK Amennyiben szellemi tulajdonjogot érintő esetet szeretne közölni, kérjük írjon az office@jurgensolutions.com címre, vagy használja a kapcsolati úrlapot.

HATÁSKÖR ÉS HELYSZÍN

Ha bármilyen dolog, ami a vásárlást illeti, törvény illetve bíróság elé kerül, döntőbíráskodás előtt vagy után, a látogató, tag, előfizető vagy vevő elfogadja, hogy az egyetlen és megfelelő igazságszolgátató a weboldal vezetősége által megnevezett kapcsolat információban megjelenő állam és város, hacsak nincs másképp részletezve. Abban az esetben, ha a pereskedés egy szövetségi biroságon történik, a megfelelő bíróság a HONLAP weboldal tulajdonosának a körzetében található szövetségi bíróság lesz.

ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY

A látogató, tag, előfizető vagy vevő egyetért azzal, hogy az alkalmazható törvény minden esetben a HONLAP. weboldal tulajdonosának tartozkodási államának a törvénye legyen irányadó.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a fent leírt rendelkezések valamelyike októl függetlenül érvénytelennek minősül, ez nem fogja befolyásolni a más rendelkezések érvényességét. A megrendeléssel és a vásárlással egyidejűleg a vásáló egyértelműen és kifogások nélkül elfogadja a felhasználási feltételeket, melyneknek értéke azonos egy érvényesen megkötött szerződés értékével.

KAPCSOLAT

Jelen termék eladója:
Postacím:
SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (csak angolul)
email: office@jurgensolutions.com

Termeni de utilizare


Pentru vizionarea, vizitarea, utilizarea si interactionarea cu acest SITE sau cu oricare alt banner, fereastra de pop-up sau reclama ce apare in acest SITE, sunteti de acord cu toti termenii de utilizare si politica de confidentialitate acestuia. Folosirea (vizitarea sau cumpararea produselor) acestui site, implica acceptarea acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor. FURNIZORUL isi asuma dreptul de a face modificari ale acestor prevederi iar acest lucru va fi notificat si publicat pe site in condtiile legale. Cea mai recenta versiune a Termenilor si Conditiilor poate fi citita oricand folosind legatura “Termeni si conditii” din josul paginilor site-ului.

ATENTIE

Toate informatiile din acest site sunt publicate cu scop informativ si nu se pot substitui sfaturilor sau prescriptiilor medicului dumneavoastra sau a oricarui personal medical calificat. Nu trebuie sa folositi informatiile prezente in aceste pagini, in scopul diagnosticarii sau tratarii oricaror probleme de sanatate sau boala sau de inlocuire a medicamentelor, a tratamentelor prescrise de persoanalul medical autorizat.

Daca aveti sau credeti ca aveti probleme cu sanatatea sau sunteti bolnav, adresati-va de urgenta medicului dumneavoastra.

SITE-ul nu permite accesul persoanelor care sunt supuse prevederii CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) OF 1998.

SITE-ul isi rezerva dreptul de a refuza orice persoana sau vizitator fara prezentarea unui temei juridic. Prin termenii politicii de confidentialitate, acceptati inainte de a accesare, SITE-ul are dreptul sa colecteze si sa inregistreze date si informatii in scopul limitarii accesului precum si pentru alte scopuri.

Termeni si conditiile enumerate aici pot fi schimbate fara un anunt prealabil. Vizitatorii au obligatia de a accesa acest SITE pentru a fi informati de aceste schimbari, prin accesarea paginii de termeni si conditii la fiecare vizita a SITE-ului.

AVERTISMENT !

SITE-ul are scop pur informativ, si nu inlocuieste un consult medical, prin nurmare nu este raspunzator de nicio terapie sau remediu prezentate in el. Daca sunteti nesiguri in legatura cu starea de sanatate atunci consultati de urgenta un medic.

INTRODUCERE

Continutul acestui website se bazeaza pe cercetarile autorului care prezinta informatia in scop pur educational. Nu exista intentia de a prescrie tratamente sau sa pretinda prevenirea, vindecarea sau ameliorarea unor afectiuni. Informatia din acest SITE si din materialul prezentat nu este menit sa inlocuiasca un consult medical de specialitate. VIZITATIORUL trebuie sa inteleaga faptul ca aceasta informatie reprezinta o prezentare a cunostintelor si a informatiilor ce provin din cercetarile si experienta autorului, si nu este menita nicidecum sa fie o recomandare medicala. Incurajam cu incredere cititorii sa ia propriile decizii privind sanatatea personala sau a celor dragi, pornind de la experiente individuale si cu sfaturi ce provin de la personal medical calificat.

Testimonialele si opiniile exprimate pe acest website apartin in totalitate autorului. Persoanele ce apar in videoclipuri sau imagini sunt actori si reprezinta doar opinia autorului.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Intregul continut al SITE-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte tipuri de date – toate acestea sunt proprietatea FURNIZORULUI si a furnizorilor sai si este aparat de Legea drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul FURNIZORULUI a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

COMENTARII, COMUNICARI SI ALTE DATE/INFORMATII

Cei care acceseaza/viziteaza site-ul pot face comentarii si orice alte comunicari; sa transmita sugestii, idei, intrebari sau alte informatii, atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in nici un fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, texte vizand diverse campanii de promovare, scrisori in lant, mail-uri in masa sau orice alta forma de spam. FURNIZORUL are dreptul (dar nu si obligatia) de a sterge orice astfel de continuturi identificate pe site. FURNIZORUL nu va purta responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicari. In cazul trimiterii sau afisarii unor materiale/documente, se considera ca utilizatorul confera FURNIZORUL si afiliatilor/asociatilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde in lume, prin orice mijloc. Se garanteaza, de asemenea, FURNIZORULUI si afiliatilor/asociatilor sai sau celor carora le retransmite dreptul de licenta dreptul de a utiliza numele pe care il asociati cu un astfel de continut. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il afiseaza sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

Pentru a va garanta un pret competitiv al pachetelor de produse oferite, cartile oferite ca bonus va sunt transmise in format electronic pe un CD/DVD care se poate deschide de pe orice tip de computer.

SECURITATEA INFORMATIILOR

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. FURNIZORUL nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

PARTENERI

FURNIZORUL, are contracte de revanzare (re-seller) cu reprezentanti importanti ai produselor prezente in magazinele noastre. Despre calitatea produselor, despre autenticitatea marcii si despre orice alte nelamuriri despre o anume marca sau un anume produs, clientul se poate adresa reprezentantului marcii respective sau importatorului din Romania / Ungaria.

UTILIZAREA INFORMATIILOR DE PE ACEST SITE

Daca nu exista un contract scris cu administratorii care gestioneaza acest site care sa mentioneze contrariul, vizitatorii, abonatii, membrii, afiliatii sau cumparatorii , nu vor avea dreptul de a utilize aceste informatii in scop public sau commercial. Nu vor avea dreptul de a difuza aceste informatii, de a le copia, salva, tipari, vinde sau publica in scopuri comerciale nici macar fragmente din continutul acestui site.

Prin accesarea continutului acestui site, implicit sunteti de accord cu aceste conditii legate de acces, si implicit ati luat la cunostinta faptul ca orice utilizare ilegala implica raspunderea in fata legii.

Din nou, vizitatorul nu are niciun drept de a utilize continutul SITE-ului sau portiuni din acesta, incluzand bazele de date, paginile invizibile, paginile de legatura, codul de baza sau orice alta forma de proprietate intelectuala pe care site-ul o poate contine, pentru orice motiv sau orice fel de utilizare. In situatia in care este dificil de cuantificat valoarea exacta a daunelor ce rezulta din nerespectarea acestor prevederi, VIZITATORUL este obligat la plata a 100.000 dolari SUA, sau, daca valoarea prejudiciului poate fi calculata, atunci va suporta valoarea cea mai mare dintre costul calculat si suma de 100.000 dolari SUA. Vizitatorul garanteaza faptul ca este de accord cu acceptarea acestei prevederi este, ce constituie o conditie esentiala pentru accesarea SITE-ului, iar prin accesarea SITE-ului isi exprima acordul pentru respectarea conditiilor enumerate anterior.

LEGATURI EXTERNE

LEGATURILE WEB CATRE SITE, FOLOSIREA ELEMENTELOR SPECIFICE BRANDULUI, INCADRAREA SITE_ULUI INTR_UN ALT SITE SUNT INTERZISE In lipsa unei autorizari din partea SITE-ului, nimeni nu poate creea legaturi web catre SITE sau catre portiuni ale acestuia (incluzand dar ne-limitandu-se la : sigle, marci inregistrate, material supus legii drepturilor de autor) pentru niciun motiv. In plus, VIZITATORUL nu are dreptul de a folosi adresa URL a SITE-ului sau adrese URL ale paginilor SITE-ului in alte medii comerciale sau ne-comerciale fara permisiunea expresa din partea SITE-ului, deasemeni nu este permisa includerea site-ului in alte pagini web. Deasemeni VIZITATORII isi exprima acordul de a colabora cu SITE-ul pentru a inlatura sau de-activa aceste legaturi, si sunt raspunzatori pentru orice prejudiciu ce decurge din violarea acestor prevederi.

In situatia in care este dificil de cuantificat valoarea exacta a daunelor ce rezulta din nerespectarea acestor prevederi, VIZITATORUL este obligat la plata a 100.000 dolari SUA, sau, daca valoarea prejudiciului poate fi calculata, atunci va suporta valoarea cea mai mare dintre costul calculat si suma de 100.000 dolari SUA. Vizitatorul garanteaza faptul ca este de accord cu acceptarea acestei prevederi este, ce constituie o conditie esentiala pentru accesarea SITE-ului, iar prin accesarea SITE-ului isi exprima acordul pentru respectarea conditiilor enumerate anterior.

LIMITAREA RASPUNDERII PENTRU CONTINUTUL SITE-ULUI

SITE-ul nu isi asuma nicio raspundere pentru corectitudinea continutului ce apare in el, sau care este conectat catre SITE, sau mentionat in SITE. VIZITATORII isi asuma toate riscurile ce de rezulta din vizionarea, lecturarea, utilizarea acestor informatii. In absenta unei intelegeri cu SITE-ul care sa mentioneze contrariul, VIZITATORUL nu trebuie sa perceapa orice informatie din SITE ca fiind precisa. SITE-ul nu garanteaza acest lucrul.

DECLINAREA RASPUNDERII PENTRU DAUNELE CAUZATE ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE SAU PROGRAMELOR CE DECURG DIN INTERACTIUNEA CU SITE-UL. VIZITATORUL ISI ASUMA TOATE RISCURILE CAUZATE DE VIRUSI, TROIENI, PROGRAME MALWARE SAU ALTI FACTORI

SITE-ul nu isi asuma nicio raspundere pentru defectiunile calculatoarelor sau programelor VIZITATORULUI sau oricarei alte personae cu care VIZITATORUL intra in contract, defectiuni ce decurg ca urmare a unor secvente de cod corupte sau alte tipuri de date care sunt transferate catre calculatorul VIZITATORULUI. Din nou, VIZITATORUL interactioneaza cu SITE-ul sau cu elementele acestuia (bannere, ferestre pop-up) pe propria sa raspundere.

LIMITAREA RESPONSABILITATII CE DECURGE DIN DESCARCARILE DE APLICATII

VIZITATORUL descarca informatiile din SITE pe riscul propriu. SITE-ul nu asigura nicio garantie ca aplicatiile nu contin virusi

LIMITAREA RASPUNDERII

Prin vizionarea, utilizarea sau interactiunea in orice fel cu acest SITE, incluzand bannere, reclame, ferestre pop-up, descarcari, si ca o conditie a SITE-ului de a fi vizionat in mod legal, VIZITATORUL nu are dreptul de a pretinde compensatii pentru pagubele produse in orice mod, si de orice natura, emotional sau fizica, predictibila sau nepredictibila, personala sau comerciala. In cazurile in care normele legale nu permit limitarea totala a raspunderii, raspunderea SITE-ului nu va depasi valoarea totala platita de VIZITATOR pentru bunurile sau serviciile comercializate in cadrul SITE-ului In plus, VIZITATORUL nu poate face SITE-ul raspunzator pentru orice prejudicii legate de factori care nu tin de SITE, precum hazarduri, razboaie, acte de terrorism, activitati criminale, dezastre natural, defectiuni in retelele de comunicatii sau orice alt eveniment care nu tine de SITE.

DECLINAREA RESPONSABILITATII

Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcatuit in stransa colaborare cu furnizorii produselor prezentate. De asemenea imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini in orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.)

FURNIZORUL nu poate garanta disponibilitatea in stocuri a tuturor produselor afisate. Din acest motiv, FURNIZORUL isi asuma dreptul de a nu onora o anumita comanda in cazul in care respectivul produs dispare din oferta curenta a furnizorului. Clientul va primi inapoi banii incasati de FURNIZORUL pentru respectiva comanda (daca comanda a fost contractata in alt mod decat cu plata la livrare). FURNIZORUL nu raspunde de eventualele defectiuni ale produselor cumparate in cadrul magazinului. Orice reclamatie va fi adusa la cunostinta FURNIZORUL in maximum 24 de ore de la receptionarea produselor, urmand ca aceasta sa fie transmisa furnizorului produselor respective, spre solutionare. Toata responsabilitatea acestor defectiuni si repararea lor revine in sarcina furnizorului si service-ului autorizat de acesta. Toate produsele (cand este cazul) sunt insotite de certificatul de garantie original(daca este cazul) emis de furnizorul nostru. In cazul in care produsele nu se pot livra sau sufera defectiuni pe parcursul livrarii, clientul poate cere returnarea imediata a sumelor incasate deja de FURNIZORUL , dar nu si alte despagubiri. FURNIZORUL condamna incercarile de frauda si acorda tot sprijinul necesar recuperarii eventualelor pierderi. Fiind de acord cu acest document, clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri. Valoarea maxima a obligatiilor societatii FURNIZORUL fata de orice client in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare este valoarea sumelor incasate de FURNIZORUL de la acest client. Dupa expedierea produselor, societatii FURNIZORUL nu i se mai poate cere returnarea banilor in nici un fel.

GRESELI DE TIPARIRE

FURNIZORUL si furnizorii sai nu isi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare in ceea ce priveste preturi, caracteristici, imagini etc. In eventualitatea in care pretul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost gresit introduse in bazele noastre de date sau afisate gresit, iar livrarea nu s-a efectuat inca, compania noastra isi aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta.

PLATA CU CARD SAU PRIN SMS

Procesatorul de plati pentru plata online cu cardul este NETOPIA Sistem srl;
Suport clienti: 021-305.39.44 (L-V 08-21)
Comercial: 021-209.53.95 (L-V 10-18)
Tehnic: 021-209.53.40 (L-V 10-18)
Fax: 021-305.34.24
contact@mobilpay.ro

GARANTIA PRODUSELOR

Produsele cumparate prin intermediul acestui site beneficiaza de garantia obisnuita a fiecarei marci in parte. Astfel fiecare produs va fi insotit de certificatul de garantie al producatorului(daca este cazul), care se ocupa direct sau prin reprezentantii sai de service-ul produsului.

TAXE SUPLIMENTARE

Pretul final platit de client este format din pretul produsului si cheltuielile de expeditie si/sau incasare aferente. FURNIZORUL nu percepe nici o taxa suplimentara clientului la cumpararea produsului. Pentru orice taxa perceputa in plus va puteti adresa imediat la office@jurgensolutions.com.

RETURNAREA PRODUSELOR

Conform legislatiei in vigoare, conditiile de returnare/schimbare ale produselor sunt:

A. Renuntarea la produsele cumparate fara invocarea vreunui motiv, conform legii comertului la distanta Daca produsul comandat nu este ceea ce ti-ai dorit il poti returna pentru a fi schimbat sau pentru returnarea valorii produsului (mai putin cheltuielile de transport) intr-un interval de timp de 30 zile calendaristice de la data achizitiei, fara invocarea unui motiv si fara penalitati. Produsele returnate trebuie sa fie in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit si cu o copie a Facturii de achizitie. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri etc. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 30 de zile de la Retur prin virament bancar in contul mentionat de BENEFICIAR. Produsele vor fi returnate numai prin curier rapid, la adresa:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
NU acceptam livrarea prin Posta Romana, coletele trimise astfel fiind neprocesate si returnate expeditorului. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la office@jurgensolutions.com. In acest caz, toate costurile de transport nu sunt returnabile.

B. Produse livrate gresit sau care nu corespund specificatiilor de pe site Daca vi s-a livrat alt produs decat cel comandat va rugam sa contactati cat mai curand echipa FURNIZORULUI (telefon: 0775.342.171, email: office@jurgensolutions.com) pentru a returna produsul si a fi inlocuit cu cel corect. Toate costurile de retur si transport al produsului corect vor fi suportate de FURNIZOR. Daca produsul comandat se dovedeste a nu fi conform cu specificatiile din oferta noastra, puteti returna produsul pentru inlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii. Daca se agreeaza inlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, veti plati diferenta, respectiv daca valoarea este mai mica, veti primi o rambursare partiala pana la valoarea produsului inlocuitor. Costurile de retur si de transport pentru produsul inlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de FURNIZOR

Observatii generale:

Va recomandam sa utilizati serviciile de curierat, care permit urmariea coletului. Nu suntem raspunzatori pentru coletele pierdute pe drumul catre noi.

DISPUTE SI CONFLICTE

Orice conflict aparut intre FURNIZOR si clienti se incearca a fi rezolvat pe cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu, iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor romanesti.

PROBLEME LEGATE DE DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Daca doriti sa raportati probleme legate de drepturile de proprietate intelectuala ne puteti scrie pe adresa: office@jurgensolutions.com sau folosind formularul de contact.

NORMELE LEGALE

VIZITATORII, membrii, abonatii sau clientii sunt de accord ca normele legale aplicate vor fi cele ale statului in care proprietarii SITE-ul isi desfasoara activitatea. Pentru orice situatie in care situatiile sunt rezolvate pe cale legala, VIZITATORUL, abonatul sau clientul este de accord cu faptul ca normele legale ce vor fi aplicate sunt specific statului si localitatii declarate in sectiunea contact ale proprietarului SITE-ului, cu exceptia mentionarii diferite.

DISPOZITII FINALE

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu cumpararea si lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.

INFORMATII DE CONTACT

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania
Tel.: 0775 342 171
Email: office@jurgensolutions.com

POGOJI IN DOLOČILA


S PREGLEDOVANJEM, OBISKOVANJEM, UPORABO ALI INTERAKCIJO S TEM SPLETNIM MESTOM, ALI S KATERIM KOLI OGLASNIM TRANSPARENTOM, OKNOM ALI OGLASOM, KI SE NAHAJAJO NA NJEM, PRISTANETE NA VSE POGOJE IN DOLOČILA ZA UPORABO IN POLITIKO ZASEBNOSTI TEGA SPLETNEGA MESTA.
TO SPLETNO MESTO DOSTOP ZAVRAČA VSAKEMU POSAMEZNIKU, KI SE UREJA Z ZAKONOM O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OTROK NA ISPLETU (CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA)) IZ 1998.
TO SPLETNO MESTO SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNE DOSTOP KATERE KOLI OSEBE ZARADI KATEREGA KOLI PRAVNEGA RAZLOGA. PO POGOJIH ZASEBNOSTI, KI JIH SPREJMETE OB ZAČETKU BRSKANJA, TA SPLETNA STRAN NE ZBIRA IN NE HRANI PODATKOV IN INFORMACIJ ZA NAMEN IZKLJUČEVANJA IN DRUGE NAMENE.
TI POGOJI UPORABE SE LAHKO OD ČASA DO ČASA SPREMENIJO. OBISKOVALCI JIH MORAJO POTRDITI V OKVIRU DOVOLJENJA DOSTOPA DO TEGA SPLETNEGA MESTA IN SE SEZNANITI S TAKIMI SPREMEMBAMI ZA BRSKANJE POD POGOJI UPORABE VSAKIČ, KO OBIŠČEJO TO SPLETNO STRAN.

OPOZORILO!

Ta spletna stran ni nadomestilo za zdravniška posvetovanja in ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino, vključno s terapijami in naravnimi zdravili, ki so navedeni na spletni strani. Če ste v dvomih o svojem zdravstvenem stanju, se takoj posvetujte s svojim zdravnikom.

UVOD

Vse informacije na tej strani so namenjene izključno za izobraževalne namene in ne predstavljajo zdravniške pomoči. Predstavljene informacije in raziskave avtorja potrjujejo sposobnosti, vendar pa je bralec sam odgovoren za spremembo prehrane, način življenja ali zdravil s svojimi izvajalci zdravstvenega varstva. Vsebine, prikazane na tej strani ali tiste, ki so z njo povezane, ne nameravajo zamenjati storitve popolnoma usposobljenega zdravnika ali drugih zdravstvenih delavcev, ki imajo licenco na vašem območju. Komentarji in mnenja, ki so tukaj predstavljeni, so v celoti avtorjevi. Posamezniki, ki se pojavljajo v video posnetkih ali slikah, so igralci in predstavljajo le avtorjeva mnenja.

Da bi zagotovili konkurenčno ceno za ponujene pakete izdelkov, so bonne knjige elektronsko poslane na CD / DVD, ki ga lahko odprete iz katere koli vrste računalnika.

AVTORSKE PRAVICE

Vse informacije na tej spletni strani in uporabniški vmesniki, besedila, grafika, logotipi, modeli, fotografije, ikone gumbov, slike, avdio / video posnetki, digitalni prenosi, podatkovne zbirke in programska oprema so last te spletne strani ali imetnika licence in so zaščiteni z ameriškim in mednarodnim zakonom o avtorskih pravicah, poslovnih skrivnostih ali drugimi zakoni o pravicah intelektualne lastnine. Vsebina se ne sme reproducirati brez izrecnega pisnega dovoljenja in imetnika te spletne strani ali licence. Nepooblaščena uporaba se kaznuje z zakonom.

ODDAJA PRIČEVANJA

Z oddajo pričevanja ali mnenja tej spletni strani podelite izključno, trajno, nepreklicno pravico, brez zaslužkov za razmnoževanje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, distribucijo in prikazovanje takšne vsebine po vsem svetu preko vseh medijev. Ta spletna stran si pridržuje pravico, da pričevanja ali mnenja ne objavi, da lahko spremeni vsebino pričevanja in mnenja za objavo na tej spletni strani brez predhodnega obvestila – po svoji lastni presoji. Ne pošiljajte pričevanj in mnenj, ki vsebujejo besede ali vsebino, ki je ali se lahko šteje za nezakonito, obrekljivo, žaljivo, rasno žaljivo ali spolno žaljivo ali nespodobno. Ta spletna stran ne bo na noben način odgovorna za podporo uporabniku za informacije, pridobljene iz predloženih pričevanj na tej spletni strani in ne nudi nobenih jamstev, niti izrecnih ali implicitnih, za točnost ali zanesljivost informacij ali vsebine, ki je objavljena kot pričevanje. Objava teh pričevanj in mnenj in njihove vsebine ne pomeni, da se ta spletna stran strinja z izraženimi stališči in vsebino.

VARNOST PODATKOV

Za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem uporabljamo kombinacijo standardnih industrijskih varnostnih tehnologij, postopkov in organizacijskih ukrepov. Noben način pošiljanja podatkov preko spleta ali elektronskega shranjevanja ni 100% varen. Zato, čeprav si prizadevamo za uporabo komercialno sprejemljivih načinov za zaščito vaših osebnih podatkov, ne moremo jamčiti za njihovo varnost. Ta spletna stran ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli nadaljnjo izgubo podatkov, programske opreme, poškodbe podatkov ali poškodbe komponent strojne opreme. Ta spletna stran prav tako ni odgovorna za kakršne koli napake na gostiteljskih strežnikih.

PARTNERJI

Ta spletna stran ima, kot prodajalec, prodajalsko pogodbo z dobavitelji blaga, ki se prodaja v njihovih trgovinah. Stranka se lahko v primeru težav, ki so povezane s kakovostjo ali prisotnostjo proizvoda, ali katerega koli drugega razloga v povezavi s proizvodom obrne na proizvajalca ali uvoznika.

UPORABA PODATKOV S TE SPLETNE STRANI

Če nimate izrecne pisne pogodbe s to stranjo, ki bi določevala drugače, obiskovalci, pregledovalci, naročniki, člani ali stranke, nimate pravice do uporabe teh informacij za komercialne ali javne namene; nimate pravice za oddajanje (prikazovanja), kopiranje, shranjevanje, tiskanje, prodajo ali objavo katerega koli dela vsebine te spletne strani. Z dostopom do vsebine te strani, se strinjate z navedenimi pogoji in priznate, da je dostop do nepooblaščene uporabe nezakonit in vas v primeru kršitve lahko preganjamo v skladu s civilnimi ali kazenskimi sankcijami. Ponavljamo. Obiskovalec nima pravice do uporabe vsebine ali delov vsebine, vključno s podatkovnimi bazami, nevidnimi stranmi, povezanimi stranmi, kodo ali drugo intelektualno lastnino, ki je lahko del strani, na kakršen koli način in za kakršen koli namen. Ob spoznanju, da je težko natančno oceniti škodo, ki jo nespoštovanje te odločbe povzroči, je obiskovalec dolžan plačati odškodnino lastnikom in spletni strani večjo vsoto od naslednjih dveh – ali 100.000 ameriških dolarjev, oziroma če se lahko izračuna škoda, potem dejanske stroške, ki nastanejo zaradi kršitev te določbe. Obiskovalec jamči, da on ali ona razume, da sprejema to določbo, ki je pogoj za pristop do te spletni strani in, da dostop do te spletne strani vsebuje sprejemanje te določbe.

POVEZOVANJE STRANI, CO-BRANDING, “OBLIKOVANJE” IN NAVAJANJE STRANI JE PREPOVEDANO

Razen, ko je izrecno dovoljeno, nihče ne sme povezovati te strani ali njenih delov (vključno z, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, avtorsko gradivo) z vašo spletno stranjo. Poleg tega ni dovoljeno navajati URL-jev (spletnih naslovov) te spletne strani v katerih koli komercialnih ali nekomercialnih medijih brez našega izrecnega dovoljenja, niti ni dovoljeno, da se stran “uokviri”. Soglašate, da če boste sodelovali s spletno stranjo in boste odstranili ali deaktivirali te dejavnosti, ste odgovorni za vso škodo, ki nastane zaradi kršitve te določbe. Ob spoznanju, da je težko natančno oceniti škodo, ki jo nespoštovanje te odločbe povzroči, se strinjate, da kompezirate odškodnino lastnikom te spletne strani večjo vsoto od naslednjih dveh – ali 100.000 ameriških dolarjev ali pa, če se lahko izračuna škoda, dejanske stroške, ki nastanejo zaradi kršitve te določbe. Vi jamčite, da razumete te določbe kot pogoj za pristop k tej spletni strani in da dostop do te spletne strani pomeni sprejeti te določbe.

IZJAVA O ODPOVEDI ODGOVORNOSTI ZA VSEBINO STRANI

TA SPLETNA STRAN ne prizna odgovornosti za točnost vsebine, ki se pojavi, omeni ali povezuje z njo na tej spletni strani . Obiskovalci prevzamejo vsa tveganja, povezana z gledanjem, branjem, uporabo ali zanašanjem na te informacije, razen, če ste z nami sklenili poseben dogovor, nimate nobene pravice, da prenašate kakršnekoli informacije,ki jih vsebuje ta dokument. Mi takšne garancije ne zagotavljamo.

IZJAVA O ODPOVEDI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO NA RAČUNALNIKU ALI PROGRAMSKI OPREMI POVZROČENI Z INTERAKCIJO S TO SPLETNO STRANJO ALI NJENO VSEBINO. OBISKOVALEC PREVZAME VSA TVEGANJA ZARADI VIRUSOV, ČRVOV IN DRUGIH ŠKODLJIVIH DEJAVNIKOV.

Mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo na računalnikih ali programski opremi zaradi poškodovane kode ali podatkov, ki se pomotoma prenesejo na obiskovalčev računalnik, ko obiskovalec ali katerakoli oseba nato komunicira z drugim obiskovalcem. Ponavljamo, obiskovalec si ogleduje in uporablja te strani, reklame, pop-upse in oglase v njih na lastno odgovornost.

IZJAVA O ODPOVEDI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI PRENAŠANJE

Obiskovalec podatke s te spletne strani prenese na lastno odgovornost. Spletna stran ne jamči, da datoteke ne vsebujejo poškodovanih kod, vključno z, a ne omejeno z virusi in črvi.

OMEJENA ODGOVORNOST

Brskanje ali uporaba te spletne strani, vključno z oglasnimi transparenti, oglasi ali vskočnimi okni, prenašanji so pogoji te strani, da dovoli zakonito brskanje. Obiskovalec se za vedno odpoveduje vsem pravicam terjatev zaradi kakršne koli škode na podlagi vzročnih dejavnikov, ki bi lahko povzročili morebitno škodo, ne glede na njihovo ostudnost ali velikost, čeprav so fizične ali čustvene, predvidljive ali nepredvidljive, osebne ali poslovne. Za vse jurisdikcije, ki zdaj dovoljujejo tudi takšne izključitve, naša največja odgovornost ne sme presegati zneska, ki ga plačate za uporabo naše spletne strani ali storitve. Poleg tega se strinjate, da nismo odgovorni za škodo v zvezi s stvarmi, ki so izven našega nadzora, vključno z, vendar ne omejeno na naravne katastrofe, vojne, terorizem, vstaje, nemire, kriminalne dejavnosti, naravne nesreče, prekinitev komunikacij in infrastrukture, pomanjkanjem ali motnjami delovne sile (vključno nezakonitih stavk), pomanjkanjem materiala in vseh drugih dogodkov, ki niso pod našim nadzorom. Ta spletna stran kot dobavitelj ne more zagotoviti razpoložljivosti vseh proizvodov ,ki so navedeni na spletni strani. Zato si dobavitelj pridržuje pravico, da ne bo izpolnil naročila, ko določen izdelek ne bo več na voljo. Stranki bomo vrnili vplačani znesek (če je uporabil kateri koli način plačila, razen plačilo po povzetju). Ta spletna stran ne odgovarja za morebitno škodo na izdelkih, ki jih prodaja. Vsaka pritožba bo poslana dobavitelju v roku največ 24 ur od trenutka sprejetja izdelka, da bi našli rešitev. Za vse obveznosti v zvezi z odpovedjo teh izdelkov bo odgovoren dobavitelj blaga in servisni center. Vsi izdelki morajo imeti originalno potrdilo o garanciji, ki ga je izdal dobavitelj (če obstaja). V situaciji, ko blago ne more biti dostavljeno ali je poškodovano, lahko naročnik zahteva takojšnje vračilo, ne pa tudi drugih nadomestil. Ta spletna stran se bori proti vsem poskusom goljufije in zagotavlja vso podporo, ki je potrebna za izterjavo izgub. S tem sporazumom kupec prevzame celotno tveganje. Največja obveznost te spletne strani do katerekoli stranke v primeru prepovedi dobave ali dobave v neustreznih pogojih je vrednost zneska, ki ga je kupec te spletne strani plačal.

TIPKARSKE NAPAKE

Ta spletna stran in vsi njeni dobavitelji niso odgovorni za tipkarske napake ali napačne navedbe cen, funkcij ali podobno. Če je cena izdelka ali nekaterih funkcij napačno vnesena v bazo podatkov ali napačno prikazana in izdaja še ni dokončana, si naše podjetje pridržuje pravico do odpovedi dostave in posebnih naročil in čim prej o tej napaki obvesti stranko.

JAMSTVO

Izdelki, ki se preko spleta prodajajo na naši spletni strani imajo s strani proizvajalca posebno garancijo. Vsi izdelki bodo imeli garancijski list (če obstaja), a proizvajalec ali njegovi predstavniki bodo obdelali stvari, ki so povezane s to storitvijo.

DODATNI STROŠKI

Za stranke je končna cena sestavljena iz cene proizvodov in cene dobave. Pri nakupu izdelka prodajalec ne bo imel nobenih dodatnih stroškov za kupca. Za vse dodatne stroške nam pišite na: office@jurgensolutions.com.

VRNITEV IZDELKA

Na podlagi veljavnih pravnih predpisov v zvezi z vrnitvijo blaga so:
A. Vračilo izdelka brez posebnega razloga v skladu z zakonom o elektronskem poslovanju.
Če naročeni proizvod ni tisto, kar želite, ga lahko vrnete za zamenjavo ali vračilo denarja v 30. dneh od dneva nakupa brez očitnega razloga in brez kazni. Vrnjen izdelek mora biti v prvotni embalaži z vsemi dodatki, nepoškodovanimi deklaracijami in dokumenti ter kopijo računa. Izdelkov z znaki poškodb, prask, razpok ni mogoče zamenjati ali za njih dobiti nadomestila. Stroške vrnitve plača kupec in nadomestilo denarja bo izvedeno v 30. dneh od zahteve povračila. Proizvodi se bodo vračali na naslov, ki ga bo zagotovil eden od naših operaterjev. Za vse ostale informacije nam pišite na: office@jurgensolutions.com Prosim, da vrnjenim predmetom priložite originalni račun in vse skupaj v originalni škatli pošljete izključno kot navaden paket na naslednji naslov:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
V tem primeru se vsi stroški dostave ne povrnejo.
B. Izdelki, ki so bili nepravilno dostavljeni ali ne ustrezajo navedbam spletne strani:
Če stranka dobi proizvod, ki ga ni naročila, se mora stranka obrniti na ekipo te spletne strani, da ga nadomestijo s pravim izdelkom. V tem primeru so vsi stroški dostave prodajalčevi. Če ste dobili napačen izdelek, se obrnite name v najkrajšem možnem času (+40.775.342.171 – samo v angleščini, e-mail: office@jurgensolutions.com), da izdelek vrnete in dobite naročenega. Vse stroške dostave krije dobavitelj. Če naročeni izdelek ni naveden v naši ponudbi, ga lahko vrnete in zamenjate za drugega, ali dobite nadomestilo. Če se strinjate, da ga nadomestimo z dražjim izdelkom, morate plačati razliko, če pa je vrednost nižja, potem boste dobili delno nadomestilo. Stroške vrnitve in nadomestitve izdelka kupcu krije dobavitelj.

Splošni napotki:

Priporočamo uporabo kurirskih storitev, ki omogočajo sledljivost paketa. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za pakete, ki se na poti do nas izgubijo.

SPORI IN KONFLIKTI

Vsak spor med dobaviteljem in stranko bo rešen po mirni poti s sporazumom med obema stranema. Če to ni mogoče, se bo uporabila romunska zakonodaja za to področje in bo za reševanje spora pristojno romunsko sodišče.

VPRAŠANJA INTELEKTUALNE LASTNINE

Če želite prijaviti težave v zvezi z intelektualno lastnino, nam pišite na: office@jurgensolutions.com ali s pomočjo kontaktnega obrazca.

PRISTOJNOST IN KRAJA

Če se vloži katero koli vprašanje tega nakupa pri sodišču, predarbitraži ali postarbitraži, se obiskovalec, član, naročnik ali uporabnik strinja, da je edina in pravna pristojnost v državi in ​​mestu, ki je navedeno v kontaktnih informacijah na spletni strani lastnika, razen če ni tukaj drugače navedeno. V primeru, da je spor na zveznem sodišču, je ustrezno sodišče najbližje zvezno sodišče naslovu lastnika in spletne strani.

VELJAVNO PRAVO

Recenzent, obiskovalec, član, naročnik ali uporabnik se strinja, da se v vseh primerih uporablja veljavno pravo države lastnika in te spletne strani.

IN NA KONCU

Če bi katerakoli od zgoraj navedenih postavk postala nična, ne glede na vzrok, to ne bo vplivalo na veljavnost preostalih postavk. Z nakupom in naročilom kupec sprejema pogoje in uredbe uporabe in njihova vrednost je enaka tisti, ki je podpisana s pogodbo.

KONTAKT

Prodajalec tega izdelka je:
SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (samo v angleščini)
email: office@jurgensolutions.com

PODMIENKY A USTANOVENIA


Pre nahliadanie, návštevu, používanie a prácu s týmito stránkami, alebo hociktorým iným banerom, pop up oknom alebo reklamou, ktorá sa zjavuje na týchto stránkach, súhlasíte so všetkými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov týchto stránok. Používanie (návšteva alebo nákup produktov) týchto stránok predpokladá akceptovanie týchto ustanovení a podmienok. Pre čo najlepšie používanie stránok odporúčame pozorné prečítanie podmienok a ustanovení. Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto ustanovení bez akéhokoľvek upozornenia. Najnovšia verzia PODMIENOK A USTANOVENÍ môže byť kedykoľvek prečítaná použijúc okienko “Podmienky a ustanovenia” z dolnej časti stránok.

POZOR

Všetky informácie na týchto stránkach sú uverejnené za informačným účelom a nemôžu nahrádzať rady alebo predpisy Vášho lekára, alebo ktoréhokoľvek iného kvalifikovaného odborníka. Nepoužívajte informácie uvedené na týchto stránkach na diagnostikovanie alebo liečenie akýchkoľvek zdravotných ťažkostí alebo nemoci, alebo ako náhradu liekov alebo liečebných postupov predpísaných kvalifikovaným lekárskym personálom. Ak mate alebo si myslíte, že mate zdravotné ťažkosti, alebo ste chorý, urýchlene sa obráťte na Vášho ošetrujúceho lekára. Stránky nepovoľujú prístup osobám ktoré spadajú pod ustanovenie CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) OF 1998. Stránky si vyhradzujú právo odmietnuť akúkoľvek osobu alebo návštevníka, bez akéhokoľvek právneho odôvodnenia. Prostredníctvom zásad nakladania s osobnými údajmi, odsúhlasených pred vstupom na stránky, si stránky vyhradzujú právo zhromažďovať a uchovávať údaje a informácie za účelom obmedzenia prístupu ako aj za inými účelmi. Podmienky a ustanovenia tu vymenované môžu byť obmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Návštevníci majú povinnosť otvoriť stránky za účelom získania údajov o zmenách otvorením stránky o podmienkach a ustanoveniach, pri každej návšteve stránok.

UPOZORNENIE !

Stránky majú informačný charakter, nenahrádzajú lekárske vyšetrenie, takže nenesú nijakú zodpovednosť za nijakú terapiu ani liečebný prostriedok prezentovaný na stránkach. Ak ste neistý ohľadom svojho zdravotného stavu, urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc.

ÚVOD

Obsah týchto stránok sa zakladá na výskumoch autora, ktorý predstavuje informácie iba za účelom vzdelávania. Nie je úmyslom predpisovať liečebné postupy alebo predkladať prevenciu, liečbu či zmiernenie niektorých chorôb. Informácie z týchto stránok a z materiálov tu predstavených nie sú určené k tomu aby nahrádzali špecializované lekárske vyšetrenie. NÁVŚTENÍK musí pochopiť fakt, že tieto informácie predstavujú len výsledok výskumov a skúseností autora, a nemajú nahrádzať lekárske odporúčanie. Povzbudzujeme čitateľov, aby sa sami rozhodovali ohľadom svojho zdravia alebo zdravia svojich blízkych, počnúc vlastnými skúsenosťami a radami pochádzajúcimi od kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Názory vyjadrené na týchto stránkach patria výlučne autorovi. Osoby ktoré sa objavujú vo videoklipoch alebo obrázkoch vyjadrujú len názor autora.

AUTORSKÉ PRÁVA (COPYRIGHT)

Úplný obsah stránok, obrázky, texty, grafické materiály, symboly, web grafika, program a ostatné druhy dát a údajov sú majetkom DODÁVATEĽA a jeho dodávateľov a sú chránené Zákonom o ochrane autorských práv a zákonmi týkajúcimi sa duševného a intelektuálneho vlastníctva. Používanie akýchkoľvek súčastí vyššie vymenovaných bez súhlasu DODÁVATEĽA budú trestané v súlade s platnými zákonmi.

KOMENTÁRE, VYHLÁSENIA A INÉ ÚDAJE/INFORMÁCIE

Tí ktorí navštívia/otvoria stránky môžu podávať komentáre alebo vyhlásenia, môžu zasielať podnety, nápady, myšlienky, otázky alebo iné informácie pokiaľ ich obsah nie je nezákonný, obscénny, výhražný, urážlivý, nenarušuje súkromný život iných osôb, nenarušuje autorské práva, neobsahuje vírusy, texty obsahujúce rôzne Reklamné kampane, reťazové listy, hromadné maily alebo akékoľvek iné druhy spamu. DODÁVATEĽ má možnosť (ale nie aj povinnosť) vymazať takýto obsah objavený na stránkach. DODÁVATEĽ nenesie zodpovednosť a nebude môcť byť od neho vymáhané akékoľvek odškodnenie za akékoľvek ujmy takto spôsbené. V prípade zaslania akýchkoľvek materiálov/dokumentov, sa predpokladá, že užívateľ stránok prenecháva právo DODÁVATEĽOVI a jeho partnerom používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, zverejňovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, ako aj právo distribuovať a prezentovať tento obsah kdekoľvek na svete, akýmikoľvek prostriedkami. DODÁVATEĽ a jeho partneri majú takisto zaručené právo používať meno, ktoré priradíte k takémuto obsahu. Používateľ zaručuje, že má všetky práva ohľadom obsahu, ktorý zavesí na stranky v akejkoľvek podobe, taká, aby používaním tohto obsahu nespôsobil ujmu inej osobe.

S cieľom zaručiť konkurencieschopnú cenu za ponúkané balíky produktov sa bonusové knihy zasielajú elektronicky na CD / DVD, ktoré je možné otvoriť z akéhokoľvek počítača.

BEZPEČNOSŤ INFORMÁCII

Tieto stránky používajú opatrenia proti strácaniu, obmene alebo nesprávnemu používaniu informácii ktoré spadajú pod našu kontrolu. DODÁVATEĽ neprijíma nijakú zodpovednosť za straty informácii spôsobené chybami softvéru, ktorým je vytvorený a hostený tohto web situ. Takisto nezodpovedáme za chyby v bezpečnosti serverov ktoré hostia naše stránky.

PARTNERI

DODÁVATEĽ má zmluvy o znovupredaji (re-seller) s významnými predstaviteľmi výrobkov predstavených v našich obchodoch. O kvalite výrobkov, o pravosti značky a ohľadom akýchkoľvek nejasností o niektorej značke alebo niektorom výrobku sa zákazník môže obrátiť na zástupcu danej značky alebo na importéra do Rumunska/Maďarska.

POUŽÍVANIE INFORMÁCII Z TÝCHTO STRÁNOK

Ak nejestvuje písomná zmluva so správcami týchto stránok, ktorí by dosvedčili opak, návštevníci, členovia, predplatitelia alebo nakupujúci, nebudú mať právo používať tieto informácie verejne alebo obchodne. Nebudú mať právo rozširovať tieto informácie, kopírovať ich, ukladať, tlačiť, predávať alebo publikovať ich s obchodným zámerom, ani len úryvky z týchto informácii z týchto stránok. Otvorením obsahu týchto stránok dávate zároveň súhlas s týmito podmienkami týkajúcimi sa prístupu, a zároveň beriete na vedomie skutočnosť, že akékoľvek protizákonné používanie prináša zodpovednosť pred zákonom. Ešte raz, návštevník nemá nijaké právo používať obsah stránky alebo jeho časti, vrátane databáz, neviditeľných stránok, spojovacích stránok, základného kódu alebo akúkoľvek inú podobu duševného a intelektuálneho vlastníctva, ktoré stránka môže obsahovať za akýmkoľvek účelom alebo spôsobom použitia. Keďže je náročné vyčísliť hodnotu škôd spôsobených nerešpektovaním týchto ustanovení, NÁVŠTEVNÍK je povinný zaplatiť 100.000 USD, alebo, ak hodnota poškodenia môže byť vyčíslená, tak bude znášať najvyššiu napočítanú sumu a sumu 100.000 USD. Návštevník zaručuje, že súhlasí s týmto ustanovením, čo predstavuje základnú podmienku k spusteniu stránok, a spustením stránok vyjadruje súhlas s vyššie vymenovanými podmienkami.

VONKAJŠIE ZÁVAZKY

WEBOVÉ NADVAZNOSTI VOČI STRÁNKAM, POUŽÍVANIE PRVKOV ŠPECIFICKÝCH PRE ZNAČKU, ZARADENIE STRÁNOK DO INÝCH STRÁNOK SÚ ZAKÁZANÉ. Bez súhlasu stránok, nikto nemôže vytvárať webové nadväznosti voči stránkam, alebo ich častiam (vrátane ale nie výlučne: značky, zaregistrované značky, materiál podliehajúci autorským právam) z nijakého dôvodu. Navyše NÁVŠTEVNÍK nemá právo používať adresu URL stránok alebo adresy URL častí stránok v iných komerčných alebo nekomerčných médiách bez výslovného súhlasu stránok, rovnako nie je povolené zahŕňanie stránok do iných web stránok. NÁVŠTEVNÍCI zároveň vyjadrujú súhlas na spoluprácu so stránkami pre odstránenie akéhokoľvek poškodenia, ktoré by vyplynulo z porušenia týchto ustanovení. Keďže je veľmi náročné vyčísliť presnú hodnotu škôd vyplývajúcich z porušenia týchto ustanovení, NÁVŠTEVNÍK je povinný zaplatiť 100.000 USD, alebo ak hodnota poškodenia môže byť vyčíslená, potom bude znášať najvyššiu vypočítanú hodnotu a sumu 100.000 USD. Návštevník zaručuje svoj súhlas s týmto ustanovením, čo predstavuje zásadnú podmienku k používaniu týchto stránok a spustením stránok vyjadruje súhlas s rešpektovaním vyššie uvedených podmienok.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH STRÁNOK

Stránky nepreberajú nijakú zodpovednosť za správnosť obsahu, ktorý je znázornený na stránkach, alebu tu zaznamenaný. NÁVŠTEVNÍCI preberajú všetky riziká vyplývajúce z návštevy, čítania a používania týchto informácií. Bez predchádzajúcej dohody so stránkami, ktorá by ustanovovala opak, NÁVŠTEVNÍK nemá chápať akúkoľvek informáciu zo stránok ako presnú. Stránky túto presnosť nezaručujú.

ODKLONENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPOSOBENÉ ELEKTRONICKÝM ZARIADENIAM ALEBO PROGRAMOM KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z INTERAKCIE SO STRÁNKAMI. NÁVŠTEVNÍCI PREBERAJÚ VŠETKY RIZIKÁ SPOSOBENÉ VÍRUSMI, TRÓJSKYMI KOŇMI, MALWÉRMI ALEBO INÝMI FAKTORMI

Stránky nepreberajú nijakú zodpovednosť za poruchy počítačov alebo programov NÁVŠTEVNÍKA alebo akejkoľvek inej osoby s ktorou NÁVŠTEVNÍK prichádza do kontaktu, poruchy, ktoré vyplývajú v dôsledku porušených častí kódov, alebo akýchkoľvek iných dát, ktoré sú prenášané do počítača NÁVŠTEVNÍKA. Ešte raz, NÁVŠTEVNÍK interaguje so stránkami alebo s ich časťami (banery, pop up okná)na svoju vlastnú zodpovednosť.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ ZO STAHOVANIA APLIKÁCII

NÁVŠTEVNÍK sťahuje informácie zo stránky na vlastné riziko. Stránky nezabezpečujú nijakú záruku, že aplikácie neobsahujú vírusy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Návštevou, používaním alebo akoukoľvek spoluprácou s týmito stránkami, vrátane banerov, reklám, pop up okien, sťahovaní, a ako podmienka stránok, aby navštevované len v súlade so zákonom, NÁVŠTEVNÍK nemá nárok na náhradu za škody spôsobené akýmkoľvek spôsobom a akéhokoľvek druhu, emocionálne alebo fyzické, predvídateľné či nepredvídateľné, osobné alebo obchodné. V prípadoch keď zákony neumožňujú úplné zbavenie sa zodpovednosti, zodpovednosť stránok neprekročí celkovú hodnotu zaplatenú NÁVŠTEVNÍKOM za veci alebo služby predávané v rámci stránok. Navyše NÁVŠTEVNÍK nemôže volať stránky k zodpovednosti pre akékoľvek škody týkajúce sa faktorov, ktoré nesúvisia so stránkami, ako hazardné hry, vojny, teroristické útoky, kriminálne aktivity, prírodné katastrofy, poruchy komunikačných sietí, alebo akákoľvek situácia nesúvisiaca so stránkami.

ODKLONENIE ZODPOVEDNOSTI

Obsah stránok (texty, popisy produktov, technické charakteristiky, ilustrácie, symboly) bol vytvorený v úzkej spolupráci s dodávateľmi produktov. Rovnako obrázky sú na stránkach predstavené ako príklady a dodávané výrobky sa môžu akokoľvek odlišovať (farbou, doplnkami, vzhľadom a pod.) DODÁVATEĽ nemôže zaručiť dostupnosť na sklade všetkých ponúkaných výrobkov. Z tohto dôvodu, DODÁVATEĽ si vyhradzuje právo nenaplniť istú konkrétnu objednávku v prípade,že daný produkt vypadne z ponuky. Zákazníkovi budú vrátené peniaze za danú objednávku (ak bola objednávka zazmluvnená inak než platbou na dobierku. DODÁVATEĽ nezodpovedá za prípadné poruchy materiálov nakupených v predajne. Akákoľvek reklamácia bude zaregistrovaná DODÁVATEĽOM za max. 24 hodín a následne túto odošle dodávateľovi konkrétnych výrobkov pre vyriešenie. Celá zodpovednosť za tieto chyby a za ich opravy spadá na dodávateľa a jeho autorizovaný servis. Všetky výrobky (keď je ten prípad)sú dodávané so záručným listom v origináli (ak je prípad)vydaným našim dodávateľom. V prípade keď produkty nemôžu byť dodané alebo sú poškodené počas dopravy, zákazník môže požiadať okamžité vrátenie súm inkasovaných DODÁVATEĽOM, ale nemôže si nárokovať odškodné. DODÁVATEĽ odsudzuje akékoľvek pokusy o podvod a poskytuje potrebnú pomoc pri náhrade prípadných strát. Súhlasiac s týmto dokumentom, zákazník preberá v úplnosti tieto riziká. Maximálna hodnota pohľadávok spoločnosti DODÁVATEĽA voči zákazníkovi v prípade nedodania alebo nevhodného dodania je hodnota súm inkasovaných DODÁVATEĽOM od tohto zákazníka. PO odoslaní produktov, spoločnosti DODÁVATEĽA nevzniká povinnosť vrátenia peňazí nijakým spôsobom.

TLAČOVĚ CHYBY

DODÁVATEĽ a jeho dodávatelia neberú zodpovednosť za tlačové chyby, ale za chyby znázornenia pokiaľ sa jedná o ceny, charakteristiky, obrázky a pod. Pre prípad, že by cena výrobku alebo jeho charakteristiky boli uvedené chybne v našich databázach, alebo by boli chybne znázornené a dodanie by ešte neprebehlo, naša spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť odoslanie daného výrobku a oznámiť zákazníkovi chybu v čo najkratšom možnom čase.

PLATBA KARTOU ALEBO SMS-kou

Procesorom platieb online kartou je NETOPIA Sistem srl;
Zákaznícka podpora: +4021-305.39.44 (L-V 08-21)
Obchodné oddelenie: +4021-209.53.95 (L-V 10-18)
Technické oddelenie: +4021-209.53.40 (L-V 10-18)
Fax: +4-021-305.34.24
contact@mobilpay.ro

ZÁRUKA

Výrobky zakúpené prostredníctvom týchto stránok majú bežnú záruku každej značky zvlášť. Každý produkt bude sprevádzaný záručným listom výrobcu (ak je prípad) ktorý sa stará priamo alebo cez zástupcov o servis výrobkov.

DODATOČN0 PLATBY

Konečná cena zaplatená zákazníkom je tvorená cenou výrobku a náklady na odoslanie a/alebo inkasovanie. DODÁVATEĽ neprijíma nijaké dodatočné platby pri nákupe. Pre akúkoľvek platbu navyše sa môžete okamžite obrátiť na office@jurgensolutions.com

VRÁTENIE VÝROBKOV

V súlade s platnými zákonmi, podmienky na vrátenie/výmenu výrobkov sú nasledovné: A.Vzdanie sa výrobkov zakúpených, bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov, v súlade so zákonom o obchode na diaľku Ak objednaný výrobok nie je taký ako si si prial, môžeš ho vrátiť za účelom výmeny, alebo za účelom vrátenia hodnoty výrobku (bez nároku na vrátenie dopravných nákladov) počas 30 dní od dátumu nákupu, bez udania dôvodu a bez akéhokoľvek penále. Vrátené výrobky musia byť v pôvodnom obale so všetkými doplnkami, s nepoškodenými nálepkami a sprievodnými dokumentmi a s kópiou faktúry. Nebude akceptované vrátenie produktov, ktoré nesú stopy fyzických zmien, úderov, škrabancov, štiepenia a pod. Náklady na vrátenie budú znášané zákazníkom a vrátenie protihodnoty výrobku bude vykonané do 30 dní od vrátenia bankovým prevodom na účet určený ZÁKAZNÍKOM. Produkty budú vrátené len rýchlym kuriérom na adresu:
QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096

Neakceptujeme zásielky poštou. Takéto balíky nebudú zaevidentované a budú vrátené odosielateľovi. Pre viac detailov nás môžete kontaktovať na office@jurgensolutions.com
V tomto prípade nie sú všetky náklady na dopravu vrátené.
B. Produkty chybne vrátené, alebo tie ktoré nezodpovedajú špecifikáciám zo stránok Ak vám bol doručený iný produkt, než ten ktorý ste si objednali prosíme vás, kontaktujte čo najskôr tím DODÁVATEĽA (+40.775.342.171 – iba v angličtine, email: office@jurgensolutions.com), za účelom vrátenia produktu a za účelom výmeny za správny produkt. Všetky náklady na vrátenie a dopravu správneho výrobku budú znášané DODÁVATEĽOM. Ak sa preukáže, že výrobok nezodpovedá špecifikáciám uvedeným na stránkach, môžete vrátiť výrobok pre výmenu alebo pre vrátenie úplnej protihodnoty. Ak zvolíte náhradu za výrobok vyššej hodnoty zaplatíte rozdiel, resp. ak hodnota bude nižšia dostanete čiastkové vrátenie do sumy náhradného výrobku. Náklady na vrátenie a na dopravu náhradného výrobku, ak bude taký prípad, budú znášané DODÁVATEĽOM.

Všeobecné poznámky:

Odporúčame využívať kuriérske služby, ktoré umožňujú sledovanie zásielky. Nenesieme zodpovednosť za balíky stratené počas cesty ku nám.

NEDOROZUMENIA A KONFLIKTY

Akýkoľvek konflikt vzniknutý medzi DODÁVATEĽOM a zákazníkmi budeme skúšať vyriešiť ústretovo, dohodou medzi oboma stranami. V prípade ak toto nebude možné budú sa aplikovať rumunské zákonné ustanovenia v tomto odbore, a riešenie konfliktov bude v kompetencii rumunských orgánov.

PROBLÉMY TÝKAJÚCE SA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ak chcete nahlásiť problémy duševného vlastníctva, môžete nám napísať na adrese: office@jurgensolutions.com alebo pomocou kontaktného formulára.

ZÁKONNÉ NORMY

NÁVŠTEVNÍCI, členovia, predplatitelia alebo zákazníci súhlasia s tým, že použité zákonné normy, budú normami štátu v ktorom majitelia stránok vykonávajú svoju činnosť. Pre akúkoľvek situáciu, v ktorej problém bude riešený zákonnou cestou, NÁVŠTEVNÍK, predplatiteľ alebo zákazník súhlasí s tým, že použité zákony budú špecifické štátu a lokalite uvedenej v sekcii kontaktov majiteľa stránok, s výnimkou ak je uvedené inak.

ZÁVEREČNÉ NORMY

Ak ktorákoľvek z klauzúl vyššie uvedených bude určená ako neplatná, odhliadnuc od dôvodov, táto klauzula neovplyvní platnosť ostatných klauzúl. Zároveň s nákupom a objednaním, zákazník akceptuje bez výhrad podmienky a príručku užívateľa, a hodnota týchto je zhodná s platnou uzavretou zmluvou.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (iba v angličtine)
email: office@jurgensolutions.com

WARUNKI UŻYTKOWANIA


PRZEGLĄDAJĄC, ODWIEDZAJĄC, KORZYSTAJĄC Z LUB WCHODZĄC W INTERAKCJĘ Z witryny LUB Z JAKIMOLWIEK BANNEREM, OKNEM TYPU POP-UP CZY REKLAMĄ, KTÓRA POJAWIA SIĘ W TEJ WITRYNIE, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE PRZEPISY ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARNKACH UŻYTKOWANIA ORAZ WARUNKACH POLITYKI PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ DLA WITRYNY witryny. witryny ODMAWIA DOSTĘPU W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIKOM OBJĘTYM USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI W INTERNECIE (COPPA) Z 1998 ROKU. witryny ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU KAŻDEJ OSOBIE ZE WZGLĘDU NA JAKIKOLWIEK ZGODNY Z PRAWEM POWÓD. ZGODNIE Z WARUNKAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI, KTÓRYCH ZAAKCEPTOWANIE JEST WARUNEKIEM ODWIEDZANIA WITRYNY, witryny MOŻE GROMADZIĆ I PRZECHOWYWAĆ DANE I INFORMACJE W CELU ODMOWY DOSTĘPU JAK I DLA WIELU INNYCH ZASTOSOWAŃ. NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ OD CZASU DO CZASU. UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK, W ZAMIAN ZA MOŻLIWOŚĆ PRZEGLĄDANIA witryny, ZAPOZNAĆ SIĘ ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI W WARUNKACH UŻYTKOWANIA KAŻDORAZOWO PODCZAS WIZYTY NA witryny.

UWAGA

Wszelkie informacje na tej stronie są publikowane w celach informacyjnych i nie mogą zastąpić porady lekarza medycyny lub jakichkolwiek innych specjalistów medycznych, ani recept przez nich wystawianych. Nie należy korzystać z informacji przedstawionych na tych stronach w celu diagnostyki ani leczenia problemów zdrowotnych lub chorób, ani w celu zastąpienia leków czy zabiegów przepisanych przez autoryzowany personel medyczny. Jeśli użytkownik ma (lub uważa, że ma) problemy zdrowotne lub jesteś chory, należy skontaktować się z lekarzem medycyny.

WSTĘP

Treści tej witryny bazują na wynikach uzyskanych przez autorów i prezentują informacje w celach czysto edukacyjnych. Nie sugerują również leczenia, ani nie gwarantują zapobiegania, leczenia ani łagodzenia niektórych dolegliwości. Prezentowane informacje i materiały nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady lekarskiej. Użytkownik musi zrozumieć, że treści z tej strony stanowią jedynie przegląd wiedzy i informacji z badań i doświadczeń autora i w żadnym wypadku nie mają stanowić porady medycznej. Bardzo zachęcamy użytkowników do podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia swojego lub bliskich na podstawie indywidualnych doświadczeń i wskazówek pochodzących od lekarzy. Rekomendacje i opinie wyrażone w serwisie należą do ich autorów. Osoby występujące w filmach lub na zdjęciach są aktorami i mają za zadanie jedynie reprezentowanie autorskiego punktu widzenia.

PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość tej strony internetowej – zdjęcia, tekst, grafiki, ikony, skrypty, programy i inne dane – jest własnością Usługodawcy i jego dostawców i są chronione prawem autorskim i prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Stosowanie wymienionych powyżej bez zgody Usługodawcy jest karalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

KOMENTARZE, POROZUMIEWANIE SIĘ I INNE DANE/INFORMACJE

Użytkownicy strony mający do niej dostęp /odwiedzający witrynę mogą komentować i używać innych metod komunikacji w celu wyrażania sugestii, pomysłów, pytań lub przekazywania innych informacji, o ile zamieszczane treści nie są nielegalne, obsceniczne, zawierające groźby, oszczercze oraz o ile nie naruszają w żaden sposób prywatności ani praw własności intelektualnej innych osób, nie zawierają wirusów, nie są tekstami dotyczącymi innych kampanii promocyjnych, nie stanowią łańcuszków, masowych maili lub jakiejkolwiek innej formy spamu. Usługodawca ma prawo (ale nie obowiązek), aby usunąć takie treści zidentyfikowane na stronie. Usługodawca nie jest podmiotem zobowiązanym do wypłacania jakiegokolwiek odszkodowania, ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane treściami zamieszczanymi przez użytkowników. Poprzez wysyłanie lub zamieszczanie materiałów/dokumentów uznaje się, że użytkownik przekazuje Usługodawcy i jego partnerom wyłączną, nieograniczoną, wolną i nieodwołalną zgodę na ich ponowne wykorzystanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i tworzenie dzieł pochodnych oraz prawo do dystrybucji tych treści na całym świecie za pomocą wszelkich środków przekazu. Użytkownik gwarantuje również usługodawcy i jego partnerom, którzy nabywają licencję retransmisji treści, prawo do użytkowania nazwy, która jest powiązana z zamieszczanymi treściami. Użytkownik gwarantuje także, że posiada wszelkie prawa do treści, które możemy wyświetlić na stronie i rozpowszechniać w jakikolwiek sposób oraz że przy użyciu takich treści nie nastąpi uszkodzenie ciała żadnych osób.

Aby zagwarantować konkurencyjną cenę za oferowane pakiety produktów, książki premiowe są przesyłane elektronicznie na dysk CD / DVD, który można otworzyć z dowolnego komputera.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Witryna ta używa środków ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą informacji, która są pod naszą kontrolą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną przez błędy w oprogramowaniu, które jest używane do zaprojektowania i obsługiwania strony internetowej. Nie ponosimy także odpowiedzialności za błędy w serwerze obsługującym witrynę.

PARTNERZY

Usługodawca dysponuje umowami odsprzedaży (stając się odsprzedawcą) z ważnymi przedstawicielami produktów w naszych sklepach. Zapytania na temat jakości produktów, autentyczności marki i jakiekolwiek inne pytania dotyczące konkretnej marki lub produktu, Klient może kierować do odpowiedniego przedstawiciela danej marki i importera w Rumunii lub na Węgrzech.

UŻYTKOWANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE

O ile nie została zawarta pisemna umowa stanowiąca inaczej, goście,użytkownicy, abonenci, członkowie, partnerzy lub klienci nie mają prawa do wykorzystywania informacji z tej strony w warunkach komercyjnych lub publicznych, nie mają prawa do transmisji, kopiowania, zapisywania, drukowania, sprzedawania, ani publikowania fragmentów zawartości serwisu. Poprzez dostęp do zawartości tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na takie warunki dostępu i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie nieautoryzowane użycie jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Ponownie, użytkownik nie ma żadnych praw do korzystania z treści lub ich części, w tym baz danych, stron niewidocznych, stron powiązanych, kodu źródłowego ani innej własności intelektualnej, którą strona może zawierać, bez względu na powód ani cel takiego wykorzystania. W uznaniu faktu, że może być trudnym określenie dokładnych szkód wynikających z naruszenia tego przepisu, użytkownik wyraża zgodę, aby zrekompensować właścicielom witryny wyrządzone szkody w postaci kary umownej w wysokości 100 000 USD lub w postaci kary pieniężnej wyliczonej na podstawie rzeczywistych kosztów, jeśli rzeczywiste odszkodowanie za naruszenie tego przepisu jest wyższe niż kara umowna. Użytkownik gwarantuje, że rozumie, iż zaakceptowanie tego zapisu jest bezwzględnym warunkiem dostępu do witryny oraz iż przebywanie na witryny oznacza jednocześnie akceptację tego zapisu.

CZYNNOŚCI TYPU HYPERLINKING, CO-BRANDING, FRAMING I KIEROWANIE DO STRONY

O ile wyraźnie nie zatwierdzono przez serwis, zabrania się tworzenia hiperłączy do tej witryny lub jej części, w tym, ale nie ograniczając się do, logotypów, znaków towarowych, marki lub materiałów chronionych prawami autorskimi i zamieszczania ich na swojej stronie. Ponadto nie wolno odwoływać się do adresu URL (adres strony internetowej) z tej strony lub z żadnej innej powiązanej strony internetowej w jakichkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez naszej wyraźnej zgody, ani nie wolno umieszczać tej witryny w ramkach (framing). Użytkownik wyraźnie zgadza się na współpracę z Serwisem w celu usunięcia lub dezaktywowania wszelkich tego typu działań i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z naruszenia tego przepisu. W uznaniu faktu, że może być trudnym określenie dokładnych szkód wynikających z naruszenia tego przepisu, użytkownik wyraża zgodę, aby zrekompensować właścicielom witryny wyrządzone szkody w postaci kary umownej w wysokości 100 000 USD lub w postaci kary pieniężnej wyliczonej na podstawie rzeczywistych kosztów, jeśli rzeczywiste odszkodowanie za naruszenie tego przepisu jest wyższe niż kara umowna. Użytkownik gwarantuje, że rozumie, iż zaakceptowanie tego zapisu jest bezwzględnym warunkiem dostępu do witryny oraz iż przebywanie na witryny oznacza jednocześnie akceptację tego zapisu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI NA STRONIE

witryny zrzeka się odpowiedzialności za prawdziwość treści pojawiających się, związanych z lub wymienianych na witryny. Użytkownicy biorą na siebie ryzyko wynikające z oglądania, czytania, korzystania lub opierania się na informacjach zawartych na tej stronie. Jeśli nie została zawarta wyraźna umowa stanowiąca inaczej, użytkownik nie ma prawa do powoływania się na jakiekolwiek informacje zawarte w dokumentach ze strony, jako dokładne. Nie dajemy takiej gwarancji.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z INTERAKCJI ZE STRONĄ LUB JEJ ZAWARTOŚCIĄ

UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z POTENCJALNEJ OBECNOŚCI WIRUSÓW, ROBAKÓW LUB INNEGO SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia komputera lub oprogramowania użytkownika lub innej osoby, z którą użytkownik komunikuje się, spowodowane szkodliwym kodem lub danymi, które przypadkowo zostają przekazane przez komputer użytkownika. Powtarzamy, użytkownik odwiedza i wchodzi w interakcję z tą stroną, banerami, oknami typu pop-up lub reklamami wyświetlanymi na niej na własną odpowiedzialność.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ POBIERANE DANE

Użytkownik pobiera dane z tej strony na własną odpowiedzialność. Witryna nie daje żadnej gwarancji, że pobierane dane są wolne od szkodliwego kodu, wliczając w to, ale nie ograniczając do, wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przeglądając, używając lub wchodząc w interakcję ze stroną w jakikolwiek sposób, uwzględniając banery, reklamy, okna typu pop-up, pobierane pliki oraz inne warunki konieczne, aby umożliwić legalne oglądanie strony internetowej, użytkownik na zawsze zrzeka się wszelkich praw do roszczeń z tytułu szkód wynikających z któregokolwiek opisu, opierających się na którymkolwiek z możliwych czynników przyczynowych, bez względu na to jak haniebne lub rozległe, fizyczne lub emocjonalne, przewidywalne lub nieprzewidywalne, osobiste lub handlowe w naturze by były. Zgodnie ze wszystkimi jurysdykcjami, które zezwalają na powyższe zastrzeżenia, nasza maksymalna odpowiedzialność nie będzie przekraczać kwoty zapłaconej przez użytkownika, jeśli w ogóle taka się pojawi, za korzystanie z naszej strony internetowej lub usługi. Dodatkowo, użytkownik zgadza się nie obarczać nas odpowiedzialnością za wszelkie szkody związane z kwestiami poza naszą kontrolą, w tym, ale nie ograniczając się do, siły wyższej, wojny, aktów terroryzmu, powstań, zamieszek, działalności przestępczej, katastrof naturalnych, zakłóceń komunikacji lub infrastruktury, niedoborów pracy lub jej zakłóceń (w tym bezprawnych strajków), niedoborów materiałów, a także wszelkich innych zdarzeń, które są poza naszą kontrolą.

Zastrzeżenie

Treść strony (tekst, opisy produktów, dane techniczne, zdjęcia, symbole) powstała w ścisłej współpracy z dostawcami produktów przedstawionych. Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy i rzeczywisty produkt może różnić się od obrazów w dowolny sposób (kolorem, wyglądem, dodatkami itd.). Usługodawca nie może zagwarantować dostępności wszystkich prezentowanych produktów. Z tego powodu usługodawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeżeli aktualna oferta wybranego produktu staje się niedostępna. Klient otrzyma zwrot pieniędzy, jeżeli zamówienie zostało zawarte w inny sposób niż za pobraniem przy odbiorze. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia produktów zakupionych w sklepie. Wszelkie skargi powinny być przekazane do usługodawcy w ciągu 24 godzin od otrzymania produktów. Skargi takie zostaną wysłane do dostawcy tych produktów, do rozpatrzenia. Do naprawy szkody upoważniony jest wyłącznie dostawca produktów i jego autoryzowany serwis. Wszystkie produkty (jeśli dotyczy) posiadają oryginalną kartę gwarancyjną (jeśli dotyczy) wydaną przez naszego dostawcę. Jeśli produkty te nie mogą być dostarczone lub ponoszą szkody podczas dostawy, Klient może zażądać natychmiastowego zwrotu kwot już otrzymanych przez Usługodawcę, ale nie ma prawa do innej rekompensaty. Usługodawca potępia próby nadużyć i zapewnia wszelką niezbędną pomoc w celu odzyskania strat. Akceptując warunki tego dokumentu Klient potwierdza świadomość istniejącego ryzyka. Maksymalną wartość zobowiązania spółki wobec każdego klienta, w przypadku awarii lub niewłaściwego transportu, stanowi kwota otrzymana od klienta. Po dostarczeniu produktów nie można żądać od dostawcy zwrotu w jakikolwiek sposób, chyba że postanowiono inaczej.

LITERÓWKI

Usługodawca i jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy typograficzne lub błędy wyświetlania dotyczące zwłaszcza cen, cech, zdjęć itp.. W przypadku, gdy cena produktu lub niektóre cechy produktu zostały błędnie wprowadzone w naszej bazie danych lub wyświetlane są niepoprawnie, a dostawa nie została jeszcze podjęta, nasza firma zastrzega sobie prawo anulowania dostawy produktu i poinformowania klienta najszybciej, jak to tylko możliwe, o zaistniałym błędzie.

GWARANCJA NA PRODUKT

Produkty zakupione na tej stronie są objęte typową gwarancją dla każdej marki z osobna. Dlatego każdy produkt będzie zawierać gwarancję producenta (jeśli dotyczy), a reklamacje będą rozpatrywane bezpośrednio przez producenta lub poprzez jego przedstawicieli.

OPŁATY DODATKOWE

Ostateczna cena zapłacona przez klienta składa się z ceny produktu, kosztów przesyłki i/lub dodatkowych opłat wynikających ze specyfiki kolekcji. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat przy zakupie produktu. W przypadku każdej nieprawidłowo naliczonej opłaty sprawę można rozwiązać niezwłocznie kontaktując się z nami drogą elektroniczną: office@jurgensolutions.com

ZWROT PRODUKTU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunki zwrotu/wymiany towaru są następujące: A. Zwrot przedmiotów zakupionych bez podania przyczyny w ramach przepisów sprzedaży na odległość:
Jeśli zamówiony produkt nie jest tym, czego użytkownik się spodziewał, może zażądać wymiany lub zwrotu wartości produktu (pomniejszonej o koszty wysyłki) w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kary. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami, w nienaruszonym stanie i z dokumentami towarzyszącymi oraz z kopią faktury zakupu. Nie dopuszcza się do zwrotu produktów wykazujących fizyczne zmiany, braki, odpryski, rysy, wstrząsy itp.
Koszty zwrotu (przesyłki) ponosi Klient, a zwrot kosztów produktu zostanie zrealizowany przelewem bankowym na konto wskazane przez odbiorcę w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki.

Produkty mogą być zwrócone tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres:


QeOPS
str. Aleea Zara Maria, nr. 1, Hala Y
sat Dragomiresti Deal, comuna Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, Romania, Cod Postal 077096
Nie przyjmujemy dostaw pocztą, paczki przesyłane w ten sposób będą w stanie niezmienionym zwracane do nadawcy. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: office@jurgensolutions.com
W takim przypadku wszystkie koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
B. Wysłano błędny towar lub towar nie spełnia specyfikacji podanych na stronie:
Jeśli dostarczony został inny produkt niż ten, który został zamówiony, Klient powinien skontaktować się jak najszybciej z zespołem dostawców (telefon:+40.775.342.171 – tylko po angielsku, e-mail: office@jurgensolutions.com), aby zwrócić produkt, który zostanie zastąpiony właściwym. Wszelkie koszty wysyłki jak i koszty reklamacji produktu i dostarczanie właściwego produktu będą ponoszone przez dostawcę. Jeśli zamówiony produkt okazuje się nie być taki, jak określono w naszej ofercie, można zgłosić produkt do wymiany lub zwrotu pełnej opłaty. Jeśli użytkownik zgadza się na zastąpienie go produktem o większej wartości, trzeba będzie zapłacić różnicę lub jeśli wartość jest mniejsza, otrzyma częściowy zwrot do wartości produktu zastępczego. Koszty transportu związane ze zwrotem produktu i wysłaniem towaru zastępczego, jeśli w ogóle, będą ponoszone przez Dostawcę.

Uwaga ogólna

Zalecamy korzystanie z usług kurierskich, które oferują pakiet śledzenia przesyłki. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przesyłki, które zostały utracone w drodze do nas.

SPORY I KONFLIKTY

Dołoży się wszelkich starań, by wszelkie konflikty pomiędzy dostawcami i klientami były rozwiązywane polubownie, w drodze porozumienia stron. Jeśli nie jest to możliwe, stosowane będą rumuńskie przepisy odpowiadające dziedzinie sporu, a rozwiązywanie konfliktów na drodze sądowej odbywa się przez sądy rumuńskie.

KWESTIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jeśli użytkownik pragnie zgłosić kwestię praw własności intelektualnej powinien uczynić to drogą elektroniczną na adres e-mail: office@jurgensolutions.com lub wykorzystać formularz kontaktowy.

JURYSDYKCJA

Jeśli jakiekolwiek sprawy dotyczące zakupu na tej stronie miałyby zostać postawione przed sądem, przed lub po arbitrażu, odwiedzający, użytkownik, członek, abonent lub klient zgadza się, że jedyną i właściwą jurysdykcję stanowi państwo i miasto zadeklarowane w danych kontaktowych właściciela strony, o ile nie podano inaczej. W przypadku gdy postępowanie sądowe jest w sądzie federalnym, właściwym sądem będzie sąd federalny najbliższy właścicielowi strony witryny.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Odwiedzający, użytkownik, członek, abonent lub klient zgadza się, iż obowiązującym prawem do zastosowania we wszelkich przypadkach będzie prawo obowiązujące w kraju właściciela strony witryny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli którykolwiek z zapisów wyżej wymienionych będzie można uznać za nieważny, bez względu na przyczynę, nie będzie to stanowić o nieważności pozostałych postanowień. Poprzez kupowanie i zamawianie klient akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania, które nabierają mocy i mają wartość taką samą jak ważna umowa.

DANE KONTAKTOWE

SC JURGEN ECOMMERCE SOLUTIONS SRL
J40/5002/2012
VAT: 30144733
str. Cercetatorilor, nr. 3, ap. 13
Bucuresti, Romania.
Tel.: +40.775.342.171 (tylko po angielsku)
email: office@jurgensolutions.com